Geheimhoudingsbeleid (Privacy policy)

Laatst bijgewerkt op 19 mei 2015.

Deze voorwaarden gaan per direct in voor accounts die zich na deze datum inschrijven en per 19 mei 2015 voor de reeds bestaande accounts.

In dit Privacy beleid staan onze beleidsregels beschreven inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie die wij over u verzamelen in verband met uw gebruik van onze websites, e-mails en mobiele applicaties (“Dienst”). De termen “wij”, “ons” en “Social Suriname” hebben betrekking op “Social Suriname Interactive Advertising N.V.” (afgekort: “SoSu Interactive Advertising N.V.” of “Social Suriname” en/of “Social”), een in Suriname gevestigd bedrijf en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Wanneer u de “Dienst” gebruikt, stemt u ermee in dat wij uw informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken zoals in dit geheimhoudingsbeleid (Privacy beleid) beschreven staat.

 1. De informatie die we verzamelen en hoe we die gebruiken.
  Wij kunnen de informatie opslaan die u inzendt naar of via de “Dienst”, evenals de informatie die we verzamelen in verband met uw gebruik van de “Dienst”.

  Wij gebruiken de informatie om te voldoen aan uw verzoeken, de “Dienst” functioneel te maken, de kwaliteit van de “Dienst” te verbeteren, de gebruikerservaring persoonlijker te maken, het gebruik van de “Dienst” te volgen, feedback te verlenen aan bedrijven die op de “Dienst” vermeld staan, relevante advertenties weer te geven, klantondersteuning te bieden, uw berichten toe te sturen, een back-up van onze systemen te maken, bij noodgevallen een herstel mogelijk te maken, de veiligheid van de “Dienst” te verbeteren en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
  De informatie die we verzamelen bevat:

  a. Account informatie: Als u een account op “Social Suriname” aanmaakt, kunnen we uw volledige naam, e-mail adres, postcode en andere informatie die u bij uw account vermeldt, zoals geslacht en geboortedatum, opslaan en gebruiken. Uw voornaam en eventueel laatste initiaal, evenals een foto die u tijdens het registratieproces in stuurt, kunnen openlijk worden vertoond als deel van uw accountprofiel. Als u denkt dat er een ongeoorloofde account aangemaakt is waarin u of uw gelijkenis afgebeeld wordt, kunt u ons vragen deze te verwijderen.

  b. Openbare inhoud: De informatie die u op de “Dienst” plaatst is bedoeld voor publiek gebruik, inclusief uw reviews, tips, foto’s, check-ins, reacties, dingen die u leuk vond, favorieten, vrienden, complimenten en account profiel. Wij kunnen deze informatie op de “Dienst” weergeven, het met bedrijven delen en het verder verspreiden naar een breder publiek via sites en diensten van derden ten einde de “Dienst” te verbeteren.

  c. Contacten: U kunt uw vriend(in)en uitnodigen om bij de “Dienst” te komen door hun contact informatie te verstrekken of door ons in staat te stellen om uw adresboek van uw computer, mobiel apparaat of andere sites te gebruiken.  

  d. Transactie informatie: Als u reserveringen maakt of aankopen doet via de “Dienst”, kunnen we bepaalde informatie over u verzamelen en opslaan om uw aanvragen te verwerken en formulieren op voorhand in te vullen voor toekomstige transacties, zoals uw telefoonnummer, adres, e-mail en creditcard informatie. Deze informatie kan worden gedeeld met derden die helpen met het verwerken en voldoen van uw aanvragen. Wanneer u creditcardnummers inzendt, versleutelen wij die informatie met standaard technologie van de industrie.

  e. Dienst/ Activiteit: Onze servers kunnen informatie over uw gebruik van de “Dienst” opslaan, zoals uw zoekactiviteiten, de pagina’s die u bekijkt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en de bedrijven die u belt via onze mobiele toepassingen. Onze servers kunnen ook informatie opslaan die door uw computer of mobiele apparaat aan ons geleverd wordt in verband met uw gebruik van de “Dienst”, zoals uw type browser, computer of mobiele apparaat, browsertaal, IP-adres, mobiele provider, uniek apparaat-id, locatie en aangevraagde en doorverwezen URL’s.
   
 2. Cookies
  Wij, en derden waarmee wij samenwerken, kunnen gebruikmaken van cookies, web beacons, plaatselijke gedeelde voorwerpen (soms “flash cookies” genoemd) en andere soortgelijke technologie in verband met uw gebruik van de “Dienst” (“Cookies”). Cookies zijn kleine gegevensbestanden die unieke id’s hebben en die zich bevinden op onder andere uw computer of mobiele apparaat, in e-mails die wij u toesturen, en op onze websites. Cookies kunnen informatie over u en uw gebruik van de “Dienst” overbrengen, zoals uw browsertype, zoekvoorkeuren, gegevens in verband met advertenties die voor u zijn weergegeven of waarop u geklikt hebt, en de datum en het tijdstip van uw gebruik. Cookies kunnen permanent zijn of alleen gedurende een individuele sessie worden opgeslagen.

  Cookies beheren:
  U kunt sommige (maar niet alle) Cookies in de instellingen van uw apparaat of browser uitschakelen, maar hierdoor zou u misschien minder goed in staat kunnen zijn om de “Dienst” te gebruiken. De methode om cookies uit te schakelen kan per apparaat en browser verschillen, maar kan meestal gevonden worden in de voorkeur- of beveiligingsinstellingen.

 3. Derde partijen
  We kunnen informatie over u als volgt met derden delen:
  a. Adverteerders: We kunnen derden toestaan om Cookies op de Dienst te gebruiken om hetzelfde type informatie te verzamelen. Ze kunnen in staat zijn om de informatie die ze verzamelen te associëren met andere informatie die ze over u via andere bronnen hebben verzameld. We hebben niet noodzakelijkerwijze toegang tot of controle over de Cookies die ze gebruiken. Let op: het gebruik van de opt-out-functie verhindert niet dat je advertenties zult ontvangen.

  b. Dienstverleners: Sommige diensten die via de “Dienst” worden aangeboden, worden geleverd door derden, zoals reserveringen voor restaurants en het bezorging van maaltijden. Wij besteden soms een deel onze functies (zoals technische en klantenondersteuning, opvolging en rapportering, testen t.b.v. kwaliteitsbewaking, betalingsverwerking en andere diensten) uit aan derde partijen. Wij kunnen informatie van of over u met deze derde partijen delen opdat zij hun diensten kunnen verrichten of uw verzoeken kunnen verwerken.

  c. Geaggregeerde informatie: We kunnen gebruikersinformatie in samengevoegde vorm delen met derden zoals adverteerders en inhoud verspreiders. We kunnen bijvoorbeeld openbaar maken hoeveel gebruikers advertenties onder ogen gekregen hebben of hierop geklikt hebben.

  d. Overdracht naar bedrijven: Wij kunnen informatie van of over u delen met filialen, joint venture-partners of andere ondernemingen onder gezamenlijk beheer; in zo’n geval zullen we van hen eisen dat ze zich aan dit Privacy beleid houden. Indien een andere onderneming “Social Suriname” koopt, of alle of nagenoeg al onze activa overneemt, dan zal die onderneming dezelfde informatie bezitten en de rechten en verplichtingen met betrekking tot die informatie, zoals in dit Privacy beleid staat beschreven, overnemen.

  e. Bedrijven op “Social Suriname”. We kunnen informatie van of over u (zoals leeftijd en geslacht) en uw gebruik van de “Dienst” (zoals welke bedrijven u aan uw favorieten toevoegt of belt) delen met bedrijven op “Social Suriname”.

  f. Onderzoeken: Wij kunnen informatie van of over u onderzoeken en openbaar maken, als we te goeder trouw geloven dat dat onderzoek of die openbaarmaking (a) redelijkerwijs nodig is om aan een wettelijk proces en rechtshandhavingsinstructies en -opdrachten te voldoen, zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding, statuut, rechtsgeding of ander juridisch proces dat ons wordt opgelegd; (b) nuttig is om mogelijke wandaden in verband met de “Dienst” te voorkomen, te onderzoeken of vast te stellen; of (c) de rechten, reputatie en eigendommen van onszelf of van onze abonnees of het publiek in het algemeen te beschermen.

  g. Links: De “Dienst” kan links bevatten naar niet bij ons aangesloten websites van derde partijen. Behalve zoals in dit beleid uiteengezet, delen wij uw persoonsinformatie niet met die sites, en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy praktijken. We raden u aan om het privacy beleid op al die websites van derde partijen grondig door te lezen.

  h. Facebook en Twitter: Als u op Facebook ingelogd bent en u opent de “Dienst” zonder erop ingelogd te zijn, kunnen wij informatie van Facebook ontvangen om het voor u gemakkelijker te maken om een account op de “Dienst” aan te maken, en u relevante inhoud van uw Facebook-vriend(in)(innen) te laten zien. Deze informatie maakt uw ervaring persoonlijker en helpt u om een “Social Suriname” account aan te maken. U kunt uw “Social Suriname” account ook met uw accounts bij diensten van derde partijen als Facebook of Twitter verbinden. In dat geval kunnen wij informatie verzamelen en opslaan waarmee uw account bij de dienst van de derde partij geïdentificeerd wordt. Wij gebruiken de informatie om u te helpen u te verbinden en om openbare inhoud met uw vrienden en volgers te delen.

 4. Controle over uw persoonsgegevens
  Andere gebruikers kunnen u misschien identificeren of u met uw account associëren als u persoonlijke informatie in uw openbare inhoud opneemt. U kunt het risico om persoonlijk geïdentificeerd te worden verminderen door op de “Dienst” een pseudoniem te gebruiken; hierdoor kan echter de geloofwaardigheid van uw bijdragen aan de “Dienst” aangetast worden.

  Let er ook op dat de berichten die u via de “Dienst” verzendt of ontvangt alleen privé zijn in zoverre u en de afzender/ontvanger ze privé houden. Wij hebben er bijvoorbeeld geen enkele controle over of een ontvanger van een van uw persoonlijke berichten dit bericht of de inhoud ervan publiekelijk zal weergeven. Daarnaast kan “Social Suriname” deze berichten ook openen in het kader van deze onderzoeken over het gebruik van de “Dienst”.

 5. Data bewaren en account beëindigen
  U kunt uw account sluiten door dit te bevestigen via e-mail naar onze Redactie. We zullen uw openbare berichten van de site verwijderen en/of ze loskoppelen van uw accountprofiel, maar we kunnen informatie over u bewaren voor de doelen die onder dit Privacy beleid zijn toegestaan, tenzij verboden door de wet. We kunnen bijvoorbeeld opgeslagen data gebruiken om mogelijke wandaden in verband met de “Dienst” te voorkomen, te onderzoeken of vast te stellen, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 6. Kinderen
  De Dienst is bestemd voor algemeen publiek en is niet gericht op kinderen onder de 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonsinformatie van kinderen onder de 13 jaar. Als u te weten komt dat een kind zonder toestemming van de ouders persoonsinformatie aan ons verstrekt heeft, gelieve dit dan aan ons door te geven. Als wij te weten komen dat een kind onder de 13 jaar zonder toestemming van de ouders persoonsinformatie aan ons verstrekt heeft, nemen wij maatregelen om die informatie te verwijderen en het account van het kind op te zeggen.

 7. Beveiliging
  Wij volgen algemeen aanvaarde normen van de bedrijfstak om de aan ons verstrekte persoonsinformatie te beschermen, zowel bij de overdracht als nadat ze door ons ontvangen zijn. Echter, geen enkele methode van overdracht via internet of per mobiele telefoon en geen enkele methode van elektronische opslag is 100% veilig. Daarom streven we wel naar in de handelspraktijk aanvaardbare bescherming van jouw persoonsinformatie, maar we kunnen geen absolute beveiliging hiervan garanderen.

 8. Oplossing van geschillen
  Als u denkt dat “Social Suriname” dit beleid niet heeft nageleefd, dan kunt u online contact met ons opnemen of ons te schrijven op het volgende adres:

  SoSu Interactive Advertising N.V. 
  Ter attentie van: De Redactie
  Adres: Kwattaweg 126
  Paramaribo – Suriname

 9. Jurisdictie
  De informatie die we van of over u verkrijgen kan worden verwerkt en opgeslagen op onze servers in de Verenigde Staten, die andere regels voor gegevensbescherming kunnen hebben dan het land waarin u woonachtig bent.

 10. Wijzigingen in dit Privacy beleid
  Wij kunnen dit Privacy beleid van tijd tot tijd herzien. De meest recente versie van het Privacy beleid heeft betrekking tot ons gebruik van informatie over u en is op onze website te vinden. Als we wezenlijke veranderingen in dit Privacy beleid aanbrengen, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen of vóór de ingangsdatum van de wijzigingen een bericht op de “Dienst” plaatsen. Door de “Dienst” te blijven bezoeken en gebruiken nadat de wijzigingen zijn ingegaan, stem u ermee in, gebonden te zijn aan het gewijzigde Privacy beleid.