Academisch Ziekenhuis opent ontslag unit

Vaker is het gebleken dat opgenomen patiënten die door de specialist zijn ontslagen, vele uren later door hun begeleiders worden opgehaald.

Om de doorstroom van ontslagen patiënten vlot te laten verlopen is de ‘Ontslag Unit’ of 'Ontslagruimte’ vandaag in gebruik genomen. Op deze unit worden patiënten geplaatst die zijn ontslagen, maar om één of ander reden niet meteen kunnen worden opgehaald. De Ontslag unit is gelokaliseerd naast de Opname Unit in het gebouw waar het Centraal Meldpunt is gehuisvest en is open van 8.00 u – 20.00 u.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment