Alle Districten

Klik op een van de districten om de onderliggende regio’s te bekijken.

De districten van Suriname vormen een bestuurslaag in Suriname. Aan het hoofd van een district staat een districtscommissaris

De districtsraad is het hoogste politiek-bestuurlijk orgaan van het district. De districten worden onderverdeeld in ressorten. Sinds de herindeling van 1985 bestaat Suriname uit tien districten.

Social Suriname