Apoera krijgt ondersteuning van LVV

Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onder leiding van Rudie Martodimedjo, de Coördinator Regio Oost, is momenteel op een missie in Apoera in het district Sipaliwini. Bewoners van Apoera krijgen momenteel een boost ter ontwikkeling of verruiming van hun landbouwkennis van gewassen die niet bekend staan als traditionele ‘binnenland gewassen’.

In opdracht van minister Rabin Parmessar, door tussenkomst van het Kabinet van de President, is er een trainingsschema opgesteld voor de leden van Ontwikkeling Coöperatie Suriname en overige bewoners van Apoera. Eerder dit jaar is er in het zuidwestelijk dorp vooronderzoek gedaan naar terreinen voor landbouwpraktijken. De delegatie zal samen met de bewoners aldaar praktische landbouwactiviteiten in de vorm van training uitoefenen. Ook de kennis van het hydrophonic systeem is aan de dorpelingen overgedragen. Het ministerie van LVV heeft 150 Citrus planten gedoneerd, waarvan 30 reeds zijn overgeplant. Met deze planten wordt een aanvang gemaakt aan een Citrus aanplant in Apoera.

Tijdens deze missie worden de leden van de landbouwcoöperatie en bewoners getraind in het toepassen van plantvermeerderingstechnieken. Martodimedjo zegt dat het belangrijk is dat de boeren weten hoe Citrus geplant wordt en hoe de verzorging eruit moet zien. Het gebied, met name de bodemgesteldheid, is volgens de coördinator gunstig om landbouw uit te oefenen. “We hebben ook gezien dat fruitbomen het heel goed doen hier, vandaar dat we zijn begonnen met dit project.”  De coördinator zegt verder dat het ministerie de kennis overdraagt, zodat mensen zich steeds verder kunnen verdiepen in de materie en kunnen professionaliseren in het telen. “Gebruik de omgeving en maak goed gebruik van de gelegenheid om hier groente en fruit te telen. De regering heeft graag dat de productie in deze sector toeneemt. Wanneer er op grote schaal Citrus wordt verwerkt, kan er op den duur ook een sappenfabriek in het dorp worden geopend”, meent Martodimedjo.

Minister Parmessar geeft aan om de voedselschuur te worden, de ontwikkeling van de landbouwsector in geheel Suriname ter hand genomen zal moeten worden, ook in het binnenland. Diversificatie is van eminent belang, gezien Suriname veel vruchtbare gronden heeft met een gunstige bodemgesteldheid en klimatologische omstandigheden. Het ministerie zal er alles aan doen om binnenlandbewoners agrarisch minded te maken, om zo veilig voedsel te kunnen produceren en zelf te ondernemen.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment