Aangepaste diensten van het ministerie van LVV


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is een ministerie welke in dienst is van de gemeenschap en garant staat dat de gemeenschap te allen tijde toegang heeft tot veilig geteeld voedsel, voedselveilgheid en voedselzekerheid. Met de uitbraak van het COVID-19 virus is het ministerie echter genoodzaakt de diensten aangepast aan te bieden.
 
De inspecties voor planten en plant aanverwante producten die als passagiersvracht of als postpakketten worden aangeboden voor fytosanitaire inspecties, zullen voor alsnog niet plaatsvinden.
 
De dienst Plantenbescherming concentreert zich vanwege COVID-19 nu hoofdzakelijk op de commerciële exporten.De aanname en afgifte van import toestemmingen, fytosanitaire certificaten en andere documenten vindt nog dagelijks plaats van 07:00 – 11:00 uur evenals de daarmee gepaard gaande betalingen en afgifte van stukken.
 
De sanitaire inspectie van vleeskeuringen in de slachthuizen vinden normaal voortgang.
Indien agrariërs adviezen of informatie nodig hebben, mag er een beroep worden gedaan op het LVV ressortkantoor in de omgeving. In deze tijd met de uitbraak van het COVID-19 virus, is elke schakel in de agrarische sector, zeer belangrijk in het geheel. Zij zijn verantwoordelijk voor de productie van vlees, vis, groenten en fruit welke in deze periode extra genuttigd moet worden om het immuun systeem te versterken.
Business & Finance Press Releases

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

April 03, 2020
Zo herken je of je besmet bent met COVID-19
Zo herken je of je besmet bent met COVID-19

Sinds kort is Suriname ook geconfronteerd met het nieuwe Coronavirus COVID-19.

April 03, 2020
Suriname zal nooit meer hetzelfde zijn
Suriname zal nooit meer hetzelfde zijn

“Het is een prachtig moment voor Suriname. Het is allemaal ontzettend goed nieuws voor de toekomst van Suriname. Ik hoop dat iedereen wakker wordt.”

April 03, 2020
Directeur Volksgezondheid weergeeft opvangmogelijkheden ziekenhuizen
Directeur Volksgezondheid weergeeft opvangmogelijkheden ziekenhuizen

In het Wanica Ziekenhuis kunnen 36 personen opgevangen worden, met een mogelijke uitbreiding tot 48 en bij een upscaling kan dat tot 180.

April 03, 2020
Succesvolle verkoop actie bij PCS en SVZ
Succesvolle verkoop actie bij PCS en SVZ

De stakeholders uit de landbouwsector en Melk Centrale Paramaribo, MCP, hebben op donderdag 2 april hun verkoopactie voortgezet bij het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS en het Sint Vincentius Ziekenhuis, SVZ.

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'