Arbeid en SPWE verzorgen trainingen ter verbetering van ondernemerschap


Het ministerie van Arbeid verzorgt in samenwerking met Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) trainingen ter stimulering en bevordering van ondernemerschap in Suriname. Door de jaren heen heeft scholing van de beroepsbevolking haar nut bewezen, zowel nationaal als internationaal. Dit resulteerde in betere prestatie van de werknemer en het beschikken en toepassen van de aangeleerde vaardigheden. De trainingen worden verzorgt op woensdag 15 en donderdag 16 mei 2019 en wel op het ministerie van Arbeid.

Naomi Esajas-Friperson, vervanger onderdirecteur Arbeidsmarkt bij het ministerie van Arbeid, geeft desgevraagd aan dat het ministerie van Arbeid als een van haar taken heeft de her-, om- en bijscholing van de beroepsbevolking. Om deze taak mede uit te voeren beschikt het ministerie over werkarmen die ervoor zorgen dat werkenden, werkzoekenden en drop-outs worden getraind en opgeleid, om een betere kans te krijgen op de arbeidsmarkt.

Directeur Etienne Etman van de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) geeft op zijn beurt aan dat de stichting een werkarm is van het ministerie van Arbeid, die zich voornamelijk bezighoudt met het stimuleren en bevorderen van klein ondernemerschap. Dit moet zich verder gaan ontwikkelen in de creatie van productieve werkgelegenheid, hetgeen betekent dat startende- en micro-ondernemers kunnen worden begeleid en getraind om te groeien in hun onderneming.

Stichting Productieve Werkeenheden speelt dus in op de persoonlijke ontwikkeling van de burger of werknemers, door middel van op maat gesneden trainingen. De SPWE verzorgt trainingen in: klantvriendelijkheid,  kostprijsberekening en het schrijven van sollicitatiebrieven aan arbeidsbemiddeling. Het betreft in deze een deel van een complete training. Getracht wordt om in het vervolg het volledige pakket aan te bieden. Eveneens heeft het ministerie het beleidsinstrument openbare arbeidsbemiddeling ter beschikking, waar er wordt bemiddeld voor werkzoekenden om aan een baan te komen in de particuliere sector. Deze afdeling heeft ook een rol in de bijscholing van de werkzoekenden. Door de bijscholing kan men betere banen betrekken en op een gedegen manier functioneren op de werkplek.

General News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

August 25, 2019
Bond LVV motiveert inspecteurs in veldwerk
in News

In navolging van het bezoek van de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar, heeft nu ook de ABLPwerknemersbond van LVV, de voorlichters en inspecteurs in het veld een bezoek gebracht. Op zaterdag 24 augustus 2019, bracht ..

August 25, 2019
NV Brotherhood Security brengt het navolgende ter algemene kennis.

NV Brotherhood Security is een rechtspersoon, opgericht naar Surinaams Recht en ingeschreven in het KKF register onder het nummer 69173 ...

August 25, 2019
Bouw volgens geldige bouwvergunning

Zowel aan de Burenstraat als aan de Anamoestraat heeft het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Ondanks diverse aanmaningen om al hetgeen dat zonder een geldige bouwvergunning is opgezet ...

August 25, 2019
Minister Misiekaba roept op controverse uit beraadslagingen te laten
in News

De aanpassing van de Brokopondo overeenkomst in de Nationale Assemblee wordt onnodig in een controversiƫle sfeer gebracht. Dit stelt minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), tijdens de behandeling op vrijdag 23 ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'