AZP heeft CT Scan in eigen beheer


Na 27 jaar met de Stichting CT Scan (SCS) samengewerkt te hebben heeft het Academisch Ziekenhuis Paramaribo de scan nu in eigen beheer.

Het diagnostisch apparaat werd op woensdag 20 november door het stichtingsbestuur protocollair overgedragen aan de ziekenhuisleiding. Daartoe werden de overdrachtsdocumenten getekend door stichtingsvoorzitter Meriam Gafoerkhan-Karamali en AZP-directeur Claudia Marica-Redan. Zij toonde zich ingenomen met dit heugelijk feit. Volgens haar betekent het heel veel voor het ziekenhuis dat die het apparaat nu in eigen beheer heeft.

Dat er voorheen met een externe partner werd samengewerkt betekende echter ook dat de medische staf van het ziekenhuis niet direct toegang tot unit had. Hoewel er in de afgelopen 27 jaar toch een heel goede relatie is geweest met de stichting, meent de directeur dat het ziekenhuis toch iets meer moet kunnen bieden. Dit zal mogelijk zijn nu het AZP het beheer heeft over de CT Scan. Marica-Redan haalde aan dat dokter Jap Tjoen Sang, als voorzitter van de Kwaliteitscommissie had aangegeven dat het AZP thans geen onderaannemer meer is, maar hoofdaannemer. Dat geeft volgens de ziekenhuisdirecteur aan dat het voor de medische staf van belang is dat het ziekenhuis bij het behandelen van patiënten direct toegang moet hebben tot diagnostiek.

Marica-Redan benadrukte dat de scan erg belangrijk is bij vaststellen van een bepaalde diagnose. Hiermee kan het ziekenhuis feitelijk en met specifieke beeldvorming op een correcte wijze vaststellen wat er uiteindelijk aan de hand is. Zij legde ook de nadruk op het belang van 24 uur CT-zorg. Waar het in het verleden zo was dat er niet binnen een bepaalde tijd een scan kon worden gemaakt, wordt dit nu anders. Marica-Redan brengt deze ontwikkeling in het kader van de kwaliteitsverbetering waarmee het AZP bezig is. Ze is daarom blij dat het stichtingsbestuur heeft kunnen begrijpen welke visie het ziekenhuis heeft en welke richting zij op wil gaan.

Stichtingsvoorzitter Gafoerkhan-Karamali blikte terug op de geschiedenis van de CT Scan. Een tragisch moment in 1992 was de aanzet tot een grootse fundraisingscampagne voor de aanschaf van zo een geavanceerd diagnostisch apparaat. Deze activiteit geschiedde met medewerking van de serviceclubs, Suriname India Ladies Association (SILA), Lions Club Noord, Rotary Club Paramaribo en de Hendrik Parbhoe Stichting. Na een intensieve campagne waarbij ook voorlichting werd gegeven over het scan apparaat was in tweeëneenhalve maand tijd de benodigde tweeëneenhalve miljoen Surinaamse guldens opgehaald. Het grootste deel van de opbrengst werd door bestuurslid Jenny Goedschalk-Karamatali opgehaald.

Health & Fitness News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

December 12, 2019
Validatie workshop ten behoeve van de Nationaal Standaardisatie Strategie 2020 - 2022

Het Surinaams Standaarden Bureau heeft op woensdag 11 december 2019 een validatie workshop gehouden ten behoeve van de Nationaal Standaardisatie Strategie 2020- 2022.

December 12, 2019
Boek van de week: Gianna - Het wonderbaarlijke verhaal van een abortus overlevende

Gianna noemt zichzelf een 'meisje van God' en weet zich geroepen een appèl op ons te doen om het ongeboren leven te beschermen.

December 12, 2019
Ambassadeur Indonesië kondigt trainingen aan

De ambassadeur van Indonesië, Julian Pujianto heeft onlangs een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkelingen.

December 12, 2019
Seabob commissie krijgt presentatie over de seabob garnaal
in News

Thomas Kerkhove, PhD researcher van Ghent University, heeft voor de Seabob commissie een presentatie gehouden over ecologie en genetica van de seabob garnaal in het kustgebied van Suriname. De presentatie werd op woensdag 11 december 2019 gehouden ..

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'