Banken hervatten dienstverlening per 26 maart 2020


De Surinaamse Bankiersvereniging heeft vandaag 25 maart 2020, samen met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, een lang en breedvoerig gesprek gevoerd met de voorzitter, mevrouw Jennifer Geerlings –Simons en ondervoorzitter, de heer Melvin Bouva, van De Nationale Assemblee.

Er zijn afspraken gemaakt voor het nader aanpassen van de wet met de werkgroep van De Nationale Assemblee, op vrijdag 27 maart 2020 a.s., waarbij de officiële uitnodiging al ontvangen is door het bestuur.Op advies van het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging, hebben verschillende commerciële banken op 24 maart 2020 om 13.00 uur, de deuren gesloten voor het publiek,nadat bekend werd dat de wet, “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren”inwerking was getreden.Er is gekozen voor het stoppen van de dienstverlening naar het publiek, omdat de Surinaamse Bankiersvereniging het oneens is met de wijze waarop deze wet is aangenomen en afgekondigd.

Er heeft geen overleg plaatsgevonden tussen De Nationale Assemblee en debetrokken partijenen er is geen informatie gegeven door de Centrale Bank van Suriname, hoe de banken invullingen dienen te geven aan de wet. Hiermee was ook het vertrouwen van de banken geschaadom te komen tot een goed overleg met De Nationale Assembleevoor het bespreken en aanpassen van deze wet. Gezien de toezegging van de voorzitter van De Nationale Assemblee, om in samenwerking met de Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten ende Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, de wet nader te bestuderen,is het voorstelom de banken per 26 maart 2020, wederom te openen voor het publiek. Hierbij is er rekening gehouden met de eind van de maand salarisbetalingen en de uitdagende tijden vanwege de COVID-19 (corona) crisis. DSB heeft besloten vooralsnog haar deuren gesloten te houden en zal met eigen berichtgeving naar haar klanten komen.

Op 26 maart 2020, zal er in een gesprekmet de Centrale Bank van Suriname, gesproken worden over de pijnpunten in de wet. Er zal ook worden gesproken over hoe invulling te geven aan deze wet. De Surinaamse Bankiersvereniging kiest voor het pad van dialoog om te komen tot een wetswijziging en indien de gesprekken niet succesvol zijn, zal er gezocht worden naar andere rechtsingangen.  Na het gesprek van vrijdag a.s., zal er nadere informatie volgen over de vervolg stappen.

Het Bestuur

Business & Finance Press Releases

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

April 03, 2020
Wel of geen mondkapje?
Wel of geen mondkapje?

De Amerikaanse vice-president Mike Pence maakte onlangs bekend dat de regering binnen enkele dagen nieuwe richtlijnen voor het dragen van mondkapjes en gezichtsbedekking bekend zullen maken.

By Social
April 03, 2020
Vernieling gepleegd aan dienstvoertuig tijdens Lockdown
Vernieling gepleegd aan dienstvoertuig tijdens Lockdown

In de nacht van donderdag 3 april surveilleerde de politie in de pro wagen te Goede verwachting. Ter hoogte van de Mannesse Zegenweg werd een voorwerp in de richting van de surveillerende politieambtenaren gegooid. Dat voorwerp kwam tegen de ...

April 03, 2020
Eerste COVID-19 dode in Suriname
Eerste COVID-19 dode in Suriname

Dat waar de Surinaamse overheid voor vreesde en waarschuwde, is nu helaas een feit. Het eerste dodelijk slachtoffer als gevolg van het COVID-19 virus is gevallen.

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'