Advertisement

Articles (Home) | News | Health & Fitness | Food & Drinks | Information & Awareness | Business | Followers of Jesus | Travel | Sponsored Articles

Beëdiging milieu inspecteurs tot Buitengewoon Agent van Politie


Source/ Image by: De Boodschap | Thursday 10 Januari 2019

Een groep van zevenenveertig milieu inspecteurs van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (B.O.G.), werd door procureur generaal Roy Premchand Baidjnath Panday benoemd in de functie van Buitengewoon Agent van Politie (BAVP). Dit vond plaats op dinsdag 8 januari 2018, op het terrein van het B.O.G aan de Rode Kruislaan.

Aan de milieu inspecteurs worden extra bevoegdheden toegekend ter handhaving van de wetgeving in het kader van Public Health en wel milieu hygiene. Met deze installatie zijn de milieu inspecteurs namelijk gerechtigd boetes uit te schrijven, waarna er proces verbaal opgemaakt zal worden. Tijdens zijn toespraak, gaf Baidjnath Panday de groep daarom mee hun werk naar eer en geweten uit te oefenen en te handelen binnen de perken van de wet. Ook minister Antoine Elias van  Volksgezondheid verwacht dat de nieuwbakken BAVPers het werk naar behoren zullen uitvoeren, zonder aanziens des persoons.

Tijdens de beëdiging waren er drie geestelijken aanwezig voor het voorhouden van de belofte, die zou worden afgenomen van de milieu inspecteurs. Volgens Astracia Warner, onderdirecteur van het BOG, is de laatste groep BAVPers intussen gepensioneerd. Zij gaf verder te kennen dat het snelrechtsysteem met betrekking tot de tabakswet dit jaar geïmplementeerd zal worden. Hiervoor zullen de BAVPers en afgevaardigden van onder anderen de Douane, de politie, de Economische Controle Dienst en de Dienst Arbeidsinspectie worden getraind.

Be the first to review this item!


Bookmark this

10 Jan 2019


By De Boodschap

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.


Advertisement
Advertisement

Browse Categories more categories

Advertisement

SSL Certificate

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'
No matter what life throws at you, don't forget that GOD loves you!