Begroting verkiezingen nauwkeurig opgesteld


Het ministerie van Binnenlandse Zaken is niet over één nacht ijs gegaan bij het samenstellen van de begroting voor de verkiezingen van mei 2020. In maart 2019 werden alle achttien verkiezingswerkgroepen, de negentien districtscommissarissen, het Korps Politie Suriname en het Algemeen Secretariaat Verkiezingen gevraagd om hun begroting in te dienen. Voor de samenstelling van de kosten, werd er door de werkgroep Financiële Administratie hierover richtlijnen gegeven.

De groepen kregen een termijn om hun werkzaamheden in kaart te brengen en die te koppelen aan de kosten. De begrotingen werden na ontvangst door de werkgroep Financiële Administratie en het Managementteam Verkiezingen gescreend, waarna er billateraal overleg plaatsvond met desbetreffende groepen, districtscommissarissen en het Korps Politie Suriname.

Voor de organisatie van verkiezingen zijn bepaalde voorzieningen nodig. Bij afname van grote hoeveelheden komen de kosten lager te liggen. Gelet op de kleine bevolking van ons land, valt dit voordeel ons niet ten deel. Komt nog bij dat grote delen van ons land dun bevolkt en verder ook nog moeilijk bereikbaar zijn. Het spreekt dus voor zich dat de kosten per kiezer om de verkiezingen te organiseren in deze gebieden veel hoger zullen liggen dan die voor een kiezer die in onze kustvlakte woont. Om de kosten te drukken zal niemand er aan denken dan maar geen verkiezingen te organiseren in ons achterland.
Biza raamt de kosten voor de verkiezingen van 2020 op SRD 160 miljoen, terwijl de kosten van de verkiezingen van 2015 SRD 80 miljoen bedroegen.

USD : SRD koers 2015 en 2020  respectievelijk  (1: 3,35) en (1:7,58)

Met dit verschil in de koers wordt al een deel van de kostenstijging verklaard. Natuurlijk zal nagegaan moeten worden welk deel van de verkiezingsbegroting direct aan de Amerikaanse dollar is gekoppeld. Verder is het van belang ook rekening te houden met de algemene kostenstijging in ons land van 2015 tot 2020.

In de begroting is rekening gehouden met de verhoging van de personeelskosten en inflatie op goederen en diensten in de afgelopen jaren. Daarnaast zijn alle belangrijke activiteiten die moeten plaatsvinden voor de organisatie van de stembusgang op 25 mei 2020 meegenomen. Het gaat onder andere om de voorbereidingen en uitvoering van de ter inzage legging van de kiezerslijsten, training kandidaat stembureauleden, inrichting hoofdstembureaus en stembureaus, missies in het binnenland, voorlichting, productie en colportage oproepingskaarten en productie van stembiljetten. De begroting voor de verkiezingen van mei 2020 is aangeboden aan het ministerie van Financiën en moet nog worden behandeld in de Nationale Assemblee.

News Political Laws & Regulations

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

February 21, 2020
IDOS Opiniepeiling: NDP stevent af op een verkiezingsnederlaag

84.4% van de kiezers is ontevreden over de huidige economische situatie en 77.2% geeft aan, dat de huidige situatie waarin Suriname verkeert slechter is dan wat het 1 jaar geleden was. De regering Bouterse - Adhin krijgt een gemiddelde cijfer van 4.6

February 21, 2020
Volksgezondheid doneert bij heropening Stichting voor het Kind

Na ruim vier jaar gesloten te zijn, vond de heropening van Stichting voor het Kind (Stivoki) plaats. Dit heugelijk feit vond plaats onder aanwezigheid van vertegenwoordigers van diverse ministeries waaronder Volksgezondheid, Sociale Zaken ...

February 21, 2020
Korte reactie NIKOS op IDOS peiling van februari 2020

Het IDOS heeft een opiniepeiling gepubliceerd, waarvan het stemgedrag van de kiezer in Paramaribo is vrijgegeven. Onze complimenten dat IDOS de draad weer heeft opgepakt. In het bericht van IDOS wordt een opiniepeiling van NIKOS genoemd, maar ...

By NIKOS

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'