Advertisement

Articles in Business

Coronie geeft feedback op Visserij Management Plan

by NII on

De vissers en andere stakeholders van de visserijsector van het district Coronie hebben geparticipeerd aan de consultmeeting in het kader van het herzien van het Visserij Management Plan (VMP) 2014-2018. Onder leiding van de aangetrokken ... ... Read full article

DWT veroorzaakt verwarring over minimumloon

by Ministerie van Arbeid on

Het ministerie van Arbeid heeft geconstateerd dat door de Ware Tijd het Staatsbesluit van 24 juni 2019, houdende uitvoering van artikel 3 lid 4 van de vigerende Wet Minimum Uurloon (S.B. 2014 no. 112)(Besluit Minimum Uurloon), wordt verward met de ..... Read full article

VESU genoodzaakt haar prijzen aan te passen

by Veevoerfabriek Suriname ’VESU’ N.V. on

Veevoerfabriek Suriname ’VESU’ N.V. streeft in haar bedrijfsvoering continue naar kwaliteitsverbetering en wil daarbij uitsluitend het beste voor de Surinaamse samenleving.... Read full article

GIST Business Incubation

by US Embassy on

GIST Business Incubation is a new program that brings #innovative founders to the United States where they can work with US-based incubators to scale their #startups into the US Market.... Read full article

HI&T stelt adviesprijs kippenei vast

by MIN HI&T on

De afgelopen tijd heerst er een situatie op de locale markt over de verkoopprijs van kippeneieren. ... Read full article

Minister Parmessar gaat in op EU maatregelen richting groente- en fruitexport

by NII on

Minister Rabindre Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft De Nationale Assemblee informatie verschaft over de maatregelen vanuit de Europese Unie (EU) richting de Surinaamse groente – en fruitexport. Per 13 december van dit jaar ...... Read full article

3e accreditatie ISO/IEC 17025 voor het Vis Keurings Instituut

by Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij on

De Stichting Vis –Keurings Instituut (VKI) is in de branche van food testing voor de 3e keer geaccrediteerd voor ISO/IEC 17025.... Read full article

INVESTSUR zet informatie en consultatie sessies Nationale Stakeholders voort

by NII on

Het Instituut voor Bevordering van Investeringen in Suriname (INVESTSUR), is doende het traject voort te zetten in het kader van de informatie en consultatie sessies met nationale stakeholders.... Read full article

LVV geeft visvergunningen uit voor 2019

by NII on

Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds gestart met de uitgifte van de visvergunning voor het jaar 2019.... Read full article

Bestuur pluimveesector heeft vervolggesprek met minister Parmessar

by NII on

Minister Rabin Parmessar van LVV heeft een vervolg gesprek gehad met het bestuur van de Pluimvee Sector in Suriname. Dit gebeurde op 10 juli 2019. Het bestuur van de APSS werd vertegenwoordig door haar voorzitter Nemchand Kanhai ...... Read full article

Images may be subject to copyright.
Please note that the location distance (filter) is specified in miles - 1 mile (mi) = 1.60934 kilometre (km).

Need help? (+597) 401-968

Download today!
Advertisement

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'