Articles in Business & Finance

Showing 12 of 127 results
In het kader van de steeds verder verergerende klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor de agrarische sector is er een workshop geörganiseerd door de Inter-American Institute For Coöperation on Agriculture, IICA, in samenwerking met het ...... Read full article
by Ministerie van LVV on August 21, 2019
LVV-kwekerijen versterkt met eigen composteringsruimten
by Ministerie van LVV on August 21, 2019
Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is gestart met de uitvoering van het Inter-American Development Bank-project (IDB), waarbij de Citrusproductie in Suriname wordt versterkt.... Read full article
by NII on August 21, 2019
LVV staat achter ordening visserijsector
by NII on August 21, 2019
Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wenst naar aanleiding van de situatie in het district Nickerie, waarbij illegale vispraktijken zich hebben voorgedaan, de samenleving als volgt te informeren.... Read full article
by Trading Economics on August 21, 2019
Fitch Ratings for Suriname from stable to negative!
by Trading Economics on August 21, 2019
Fitch Ratings revised its outlook on Suriname's 'B-' rating to 'negative' from 'stable' on August 21st 2019. ... Read full article
by KKF on August 20, 2019
KKF: ondernemersavond
by KKF on August 20, 2019
Het bedrijfsleven wordt geconfronteerd met tal van standaarden die worden vastgesteld. De respectieve sectoren zijn daarbij vaak niet of onvoldoende op de hoogte van de voorgenomen standaarden, waardoor adequate input uitblijft. ... Read full article
by Peter M Wolff on August 20, 2019
Berekening basisinkomen in Suriname
by Peter M Wolff on August 20, 2019
Om het basisinkomen in Suriname te kunnen berekenen zal gebruik worden gemaakt van de Engel-Coëfficiënt. De wet van Engel houdt in dat de uitgaven aan voeding procentueel dalen naarmate het besteedbaar inkomen toeneemt. Het algemeen minimumuurloon ..... Read full article
Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft op 15 augustus 2019 een Mini expo “composteerbaar en biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal” en een tweede stakeholders meeting georganiseerd. Minister Stephen Tsang van HI&T heeft ..... Read full article
by BIC Coronie on August 19, 2019
FWLI verricht ondersteunend werk voor SPSB in Coronie
by BIC Coronie on August 19, 2019
Op vrijdag 16 augustus 2019 hebben de medewerkers van het Fonds Woningbouw voor Lagere Inkomensgroepen (FWLI) ondersteunend werk verricht voor de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) in Coronie.... Read full article
by Ministerie van LVV on August 18, 2019
Minister Rabin Parmessar brengt bezoek aan de Jongste Exporteur Ajay Mataw
by Ministerie van LVV on August 18, 2019
Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt & Visserij, heeft zondag 18 augustus 2019, samen met voorzitter Umar Taus van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname, (VEAPS) een bezoek gebracht aan het agrarisch bedrijf ...... Read full article
by Staatsolie on August 18, 2019
Staatsolie boekt US$ 149 miljoen brutowinst in 2018
by Staatsolie on August 18, 2019
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. haalde in het boekjaar 2018 een geconsolideerde bruto-omzet van US$ 506 miljoen. De winst voor belastingen bedroeg US$ 149 miljoen. Zowel de omzet als winst namen toe vergeleken met 2017. De Algemene ...... Read full article
by Ministerie van LVV on August 18, 2019
Minister Rabin Parmessar neemt polshoogte tijdens werkzaamheden LVV Inspecteurs
by Ministerie van LVV on August 18, 2019
Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt & Visserij, heeft tijdens zijn bedrijven bezoek op zondag 18 augustus 2019, polshoogte genomen van de werkzaamheden verricht door de LVV inspecteurs, bij een agrarisch bedrijf.... Read full article
by Peter M Wolff on August 18, 2019
Monetaire plannen STREI! Voor een sterke SRD
by Peter M Wolff on August 18, 2019
Goud is de enige echte en internationaal aanvaardbare valuta. Edelmetalen zijn de perfecte bezitting wanneer men op zoek is naar een ‘veilige haven’ voor het verzekeren van het vermogen. Goud is in die categorie de ultieme belegging en wereldwijd ...... Read full article
1 2 3 4 5

Images may be subject to copyright.
Please note that the location distance (filter) is specified in miles - 1 mile (mi) = 1.60934 kilometre (km).

Need help? (+597) 401-968

Download today!

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'