Constitutioneel Hof gaat bijdragen aan balans in rechtstaat


Het nog in te stellen Constitutioneel Hof gaat bijdragen aan de balans in de rechtstaat waar we allemaal voor staan. Het ontbreekt enigszins aan deze balans daar in de praktijk blijkt dat wetten in het land vaak naar eigen interpretatie worden gehanteerd of toegepast.

NDP-parlementariër Melvin Bouva zegt dat vóór de instelling van het Constitutioneel Hof en vanwege het ontbreken van een Memorie van Toelichting van de grondwet van 1987 “we een praktijk hebben gezien waar velen inderdaad schade of ongerief hebben ervaren doordat functionarissen, personen, instituten, ministers, rechters, iedereen die de wet in feite te handen had, het vaak naar eigen interpretatie hanteerde en toepaste, soms wel en soms niet in strijd met de grondwet”.

Bouva is voorzitter geweest van de commissie van rapporteurs van de onlangs in de Nationale Assemblee (DNA) aangenomen Wet Constitutioneel Hof. Hij legt uit dat met deze wet in elk geval een aanzet wordt gegeven om meer rechtszekerheid te scheppen en ook te zorgen voor een zekere check en balances tussen de wetgevende, de bestuurlijke macht en de rechterlijke macht. Dit opdat er bij de uitvoering van wetten geen strijdigheid is met de grondwet en de internationale bepalingen.

“De rechtszekerheid die hieruit ontstaat is dat het Constitutioneel Hof een uitspraak kan doen en kan bijdragen aan de balans in de rechtstaat waar we allemaal voor staan”, aldus de parlementariër tevens ondervoorzitter van DNA. Hij benadrukt dat het Constitutioneel Hof bestaat uit ervaren deskundigen, voornamelijk juristen, in deze rechtsdeskundigen en bestuursdeskundigen.

Het belang van de Wet Constitutioneel Hof is volgens Bouva, om invulling te geven aan de belangrijke bepaling 144 van onze Grondwet, namelijk het instellen van het Constitutioneel Hof. Dit orgaan moet wetten die worden aangenomen en welke gelden in Suriname, toetsen aan de Grondwet en aan internationale afspraken cq. verdragen. Bouva benadrukt dat die toetsing moet garanderen dat wetten en bestuursbesluiten niet in strijd zijn met rechten van mensen, rechten van gemeenschappen en rechten bepaald uit onze grondwet en internationale bepalingen.

Bouva: “Volgens de wet mag niemand anders dat toetsen, niet het parlement, niet de rechter, ook niet een toevallige minister. Volgens de wet is het Constitutioneel Hof daartoe bevoegd.” De parlementariër legt uit dat na meerdere pogingen in het verleden er nu daadwerkelijk een stap is gezet voor de instelling van dit orgaan. Er zijn vóór deze periode ruim zeven wetten geweest, heeft de instelling van dit hof al vanaf 1975 in onze grondwetten gestaan en is het in 1987 bevestigd door middel van een referendum.

Laws & Regulations News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

September 17, 2019
Pansa Group overhandigd speciaal gefabriceerde muziektrofeeën voor de Sumusic Awards 2019

De overhandiging van de speciaal gefabriceerde muziektrofeeën t.b.v. de Sumusic Awards 2019 heeft gisteren, 16 september, plaats gevonden.

September 17, 2019
Bekendmaking SWM (18 sept 2019)

BEKENDMAKING bestemd voor verbruikers te ressort Kabalebo.

September 17, 2019
Werkzaamheden Tawajaripolderweg in volle gang

De asfalterings-, ontwaterings- en bestratingswerkzaamheden aan de Tawajariepolderweg te Creola in het district Saramacca zijn in volle gang. De weg is ongeveer een week terug over een strekking van 1.2 kilometer voorzien van de eerste asfalt laag.

September 17, 2019
LVV Regio - Midden gestart met aanmaak 1500 Pompelmoesplantjes t.b.v. Plantage Alliance
in News

Het ministerie van LVV, afdeling Regio - Midden is vandaag gestart met de aanmaak van 1500 Pompelmoes plantjes t.b.v. plantage Alliance.

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'