DA’91: Vermeende Corruptie bij SPSB roept om inzet enquêterecht DNA


De indringende aanwijzingen van fraude en malversaties bij onze Surinaamse Post Spaar Bank hebben ertoe geleid dat de staf van de Bank gevraagd is door de president om hun verlof op te nemen.

DA’91 heeft vanaf het bekend worden van de vermoedens van wanbeleid bij de bank geëist dat de leiding van de bank per direct op non-actief gesteld worden. Wij hebben ernstig aangedrongen op een diepgaand en breed onderzoek door  ter zake onafhankelijke deskundigen. Een corruptieschandaal van deze omvang, zou bij voorbaat gebaat zijn bij het inzetten van het enquête recht door onze DNA.

Dit recht is opgenomen in onze Grondwet in hoofdstuk XI die handelt over de Wetgevende Macht. In de derde afdeling van dit hoofdstuk en wel artikel 79 wordt het enquêterecht als volgt omschreven: “ De Nationale Assemblee heeft het recht van onderzoek nader te regelen bij Wet.”

Vanaf 1987 tot heden is deze organieke wet niet geformaliseerd. Een ontzettend falen van alle volksvertegenwoordigingen die sinds dien, 32 jaar lang, hebben plaatsgenomen in onze DNA. Als het parlement vindt dat een bepaalde zaak, in deze de vermeende corruptieve handelingen bij de SPSB tot op de bodem uitgezocht moet worden, kan het een zelfstandig parlementair onderzoek instellen – buiten de regering om.

Deze wet moet namelijk effectueren dat de DNA leden een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp, in deze de kwestie SPSB, om op die manier de regering te controleren. In de wet moeten de specifieke onderzoeksrechten zoals de verplichting voor getuigen zich onder ede te laten verhoren, te worden vastgelegd. Het onder ede verhoord te worden heeft als consequentie dat de getuigen strafrechtelijk kunnen worden vervolgd wegens meineed wanneer blijkt dat ze niet de waarheid spreken Ook leden van de regering kunnen verhoord worden en hebben verschijningsplicht.
Het houden van een parlementaire enquête behoeft goedkeuring van een gewone meerderheid van DNA.

Na deze goedkeuring wordt een enquête commissie samengesteld met de specifieke onderzoeksopdracht. De commissie werkt de onderzoeksvragen verder uit, doet onderzoek en/of besteed onderzoek uit aan derden, organiseert de verhoren en brengt vervolgens een eindverslag uit aan de DNA. De uitkomst is over het algemeen niet zonder politieke gevolgen.
 
Echter is deze wet tot heden geen vorm gegeven. Dit is een enorme tekortkoming in de daadwerkelijke belangenbehartiging van de gemeenschap door onze DNA. DA’91 zal bij haar intrede in DNA tot prioriteit maken om een initiatiefvoorstel voor deze wet in te dienen en een coalitie te mobiliseren ter aanname hiervan.

DA’91 Publiciteitsdienst

General Political Press Releases News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

August 20, 2019
Bekendmaking EBS (21 aug 2019)

Bestemd voor de gebruikers wonende in het district PARAMARIBO.

August 20, 2019
Bekendmaking SWM (20 aug 2019)
in Wanica

LAGE DRUKKEN als gevolg van werkzaamheden EBS te Wanica

August 20, 2019
Vliegverbod voor 15-inch MacBook Pro uit 2015

De vliegautoriteit FAA heeft een verbod op de 15-inch MacBook Pro met Retina Display uit 2015 aangekondigd. Het gaat om een model dat al was teruggeroepen vanwege brandgevaar. Deze MacBook beschikt over een slechte accu.

August 20, 2019
Bekendmaking EBS (21 aug 2019)

Bestemd voor de gebruikers wonende in het district COMMEWIJNE.

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'