DNA eist voortzetting onderzoek CBvS


De Nationale Assemblee (DNA) heeft geëist dat het onderzoek rondom de perikelen bij de Centrale Bank van Suriname onverstoord wordt voortgezet. Dit is op dinsdag 4 februari 2020 kenbaar gemaakt tijdens een openbare DNA-vergadering. De opposite, alsook de coalitie heeft benadrukt dat de misstanden bij CBvS niet acceptabel zijn en een serieuze aanpak behoeven.

De motie om het strafrechtelijk onderzoek voort te zetten is met 26 stemmen goedgekeurd door het parlement. Volksvertegenwoordiger Amzad Abdoel benadrukte in zijn betoog dat de nodige maatregelen getroffen moeten worden tegen de verantwoordelijken voor de misstanden bij CBvS. 15 leden hebben tegen dit initiatief gestemd.

De coalitie  eist dat in overeenstemming met de belanghebbende actoren zodanige maatregelen worden getroffen, zodat de bescherming van de monetaire reserve en de kasreserve van de banken gegarandeerd kan worden. Ook is aangegeven om binnen een week na evaluatie met de actoren voorstellen te presenteren die de controlemechanismen van de Centrale Bank van Suriname te versterken en specifiek de bewaking van de monetaire reserve garanderen.

Ook is aangegeven dat er spoedig een nieuwe governor aangetrokken moeten worden, die ervoor zal moeten zorgdragen dat de bank de huidige vertrouwenscrisis gauw te boven komt.

Business & Finance Laws & Regulations News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

February 21, 2020
IDOS Opiniepeiling: NDP stevent af op een verkiezingsnederlaag

84.4% van de kiezers is ontevreden over de huidige economische situatie en 77.2% geeft aan, dat de huidige situatie waarin Suriname verkeert slechter is dan wat het 1 jaar geleden was. De regering Bouterse - Adhin krijgt een gemiddelde cijfer van 4.6

February 21, 2020
Volksgezondheid doneert bij heropening Stichting voor het Kind

Na ruim vier jaar gesloten te zijn, vond de heropening van Stichting voor het Kind (Stivoki) plaats. Dit heugelijk feit vond plaats onder aanwezigheid van vertegenwoordigers van diverse ministeries waaronder Volksgezondheid, Sociale Zaken ...

February 21, 2020
Korte reactie NIKOS op IDOS peiling van februari 2020

Het IDOS heeft een opiniepeiling gepubliceerd, waarvan het stemgedrag van de kiezer in Paramaribo is vrijgegeven. Onze complimenten dat IDOS de draad weer heeft opgepakt. In het bericht van IDOS wordt een opiniepeiling van NIKOS genoemd, maar ...

By NIKOS

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'