Advertisement

DNA-lid Cotino: ‘Aanname wet SNTA grote stap’


“Met de aanname van deze wet hebben wij een belangrijke stap gemaakt richting het verbeteren van ons beroepsonderwijs en trainingen in Suriname. Een grote stap is gezet in de richting van de aansluiting van de behoefte en het aanbod van opleidingen en trainingen op de arbeidsmarkt.” Dat heeft NDP-parlementslid Rossellie Cotino op donderdag 7 februari 2019 gezegd in De Nationale Assemblee, na de aanname van de Wet instellen van de Suriname Nationaal Training Autoriteit (SNTA).

De  Wet instellen van de Suriname Nationaal Training Autoriteit (SNTA) is met algemene 36 stemmen op donderdag 7 februari aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA). Met de komst van het instituut zullen technische beroepen en het hoger onderwijs worden afgestemd op de lokale en internationale arbeidsmarkt.

“Om de kwaliteit en het niveau van technische beroepen, trainingen en beroepsopleidingen op peil te houden, zullen deze voortaan moeten voldoen aan vastgestelde criteria. SNTA zal zich niet bezighouden met het bevorderen van de kwaliteit van de academische opleidingen. Die taak is weggelegd voor het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie”, zegt minister Lillian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Het streven is om met SNTA een zekere basis te leggen voor betere financieel economische omstandigheden en betere wetgeving om de samenleving te ordenen. Met het instellen van de SNTA kan beter controle worden uitgeoefend op de Wet ‘Beroepen en bedrijven’ en kunnen eisen worden gesteld aan de uitoefening van die beroepen. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft namens de regering gezegd dat na tien jaar eindelijk een richting is bepaald, voor wat betreft de kwaliteit van technische beroepen en beroepsopleidingen. Suriname is hiermee de afspraken die in de Caribische regio zijn gemaakt nagekomen.

Be the first to review this item!


Bookmark this

10 Feb 2019


By De Boodschap

Images may be subject to copyright.

BEST ARTICLES BY CATEGORY more categories

Advertisement

SSL Certificate

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'
No matter what life throws at you, don't forget that GOD loves you!