Advertisement

Articles in Environment


Environment is everything that is around us. It can be living or non-living things. It includes physical, chemical and other natural forces. Living things live in their environment. They constantly interact with it and adapt themselves to conditions in their environment.

LVV houdt persconferentie over verantwoord gebruik Glyfosaat in Nickerie

by Min LVV on

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in samenwerking met het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) vandaag 19 juli 2019 een persconferentie belegd ten kantore van LVV te Nickerie.... Read full article

Invoering Hernieuwbare zonne-energie’ voor de leefgemeenschappen in het Binnenland

by Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen on

Een van de hoogste prioriteiten van deze regering is om het Binnenland te voorzien van energie. ... Read full article

SBB introduceert nieuw systeem voor bosbouwmonitoring

by SBB on

Met een druk op de knop heeft de directeur van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Leandra Woei op 19 juli 2019 een vernieuwd bosmonitoringsysteem Sustainable Forestry Information System Suriname (SFISS) van de Stichting voor Bosbeheer en ...... Read full article

Suriname ranks second in net-zero emissions race

by UNDP on

Suriname ranks in second place on the list of countries committed to a net-zero emissions goal. We are working for a better planet, and the people of Suriname are truly committed to the cause.... Read full article

Pelelu Tepu voorzien van hernieuwbare zonne-energie

by NII on

Een delegatie onder leiding van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Sergio Akiemboto, is getogen naar het Zuid-Westen van Suriname om twee dorpen, Pelelu Tepu en Curuni, te bezoeken. Dit bezoek is gebracht in het kader van het ‘Project ...... Read full article

De gevaren van het bestrijdingsmiddel Aluminium Fosfide

by NII on

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij ( LVV), voert haar bewustwordingsbeleid betreffende pesticiden op. Pesticiden zijn alle middelen die je kunt gebruiken voor het bestrijden of beheersen van ziekten en plagen in de huishoudens ...... Read full article

Importstop en gebruiksverbod Glyfosaat in Suriname

by NII on

De Surinaamse overheid heeft besloten de import van het verdelgingsmiddel Glyfosaat ingaande 01 januari 2019 te verbieden. Het gebruik van dit middel in Suriname is ingaande 01 januari 2021 niet meer toegestaan. De overheid heeft dit besluit ...... Read full article

Landelijke hearings gaande met stakeholders binnen de visserijsector voor nieuw Visserij Management

by Min LVV on

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), onderdirectoraat Visserij voert momenteelt hearings met de stakeholers binnen de visserijsector. In verband met het samenstellen van een nieuw Visserij Management Plan (VMP). Dit plan wordt med... Read full article

Bosbeleid moet ten voordele zijn van de samenleving

by NII on

Het bosbeleid moet zodanig gevoerd worden dat het regenwoud zodanig behouden blijft, dat de samenleving kan genieten van de economische voordelen.... Read full article

Bijenteelt training in Marowijne

by NII on

Voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), afdeling Regio-Oost Ressort Marowijne en belangstellenden hebben de afgelopen week deelgenomen aan de training “Bijenteelt” in Albina. Deze training is gegeven in het kader ...... Read full article

Images may be subject to copyright.
Please note that the location distance (filter) is specified in miles - 1 mile (mi) = 1.60934 kilometre (km).

Need help? (+597) 401-968

Download today!
Advertisement

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'