Het belang van de Arawarasluis te Nickerie


De Wayambo- en de Boven Nickerie-rivier worden door de Arawarasluis met elkaar verbonden. Al enige tijd is de sluis defect met als gevolg dat een groot deel van het water niet naar de Nickerie-rivier stroomt maar naar de Coppenamerivier.

Hierdoor is de hoeveelheid water in de Nickerie-rivier aanzienlijk minder. Bij droogte en bij eb draaien de Wakay-pompen minder uren en kan het beschikbaar water de Middenstandspolder niet bereiken met alle gevolgen van dien.

De Presidentiële Commissie heeft op verzoek van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) gevraagd om het probleem van de Arawarasluis terstond ter hand te nemen. Er is een besluit genomen dat het ministerie van OWT&C een openbare aanbesteding houdt voor herstel van de sluis. De voorbereidingen hiertoe zijn in afrondende fase.

Gedacht wordt aan de aanleg van de Marataka-overlaat in de Marataka-rivier, waardoor het water vanuit het pompgemaal Wakay via het Surinamekanaal naar de Marataka-rivier kan worden geloosd. Hierdoor zal de Nickerie-rivier ook beschikken over een grotere hoeveelheid water. Bij volledig herstel van de Arawarasluis zal de zouttong in de richting van de monding kunnen worden verdreven.

News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

February 21, 2020
Volksgezondheid doneert bij heropening Stichting voor het Kind

Na ruim vier jaar gesloten te zijn, vond de heropening van Stichting voor het Kind (Stivoki) plaats. Dit heugelijk feit vond plaats onder aanwezigheid van vertegenwoordigers van diverse ministeries waaronder Volksgezondheid, Sociale Zaken ...

February 21, 2020
Korte reactie NIKOS op IDOS peiling van februari 2020

Het IDOS heeft een opiniepeiling gepubliceerd, waarvan het stemgedrag van de kiezer in Paramaribo is vrijgegeven. Onze complimenten dat IDOS de draad weer heeft opgepakt. In het bericht van IDOS wordt een opiniepeiling van NIKOS genoemd, maar ...

By NIKOS
February 21, 2020
IDOS Opiniepeiling: NDP stevent af op een verkiezingsnederlaag

84.4% van de kiezers is ontevreden over de huidige economische situatie en 77.2% geeft aan, dat de huidige situatie waarin Suriname verkeert slechter is dan wat het 1 jaar geleden was. De regering Bouterse - Adhin krijgt een gemiddelde cijfer van 4.6

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'