Advertisement

Het gewijzigde NV-recht


Als notariaat is ons de afgelopen periode vaker de vraag gesteld “wat is bij NV’s het verschil tussen de oude en de nieuwe situatie?”

Per 29 juli 2016 is het NV-recht in het Wetboek van Koophandel ingrijpend gewijzigd. In het kader van informatieverschaffing hebben wij vanwege de gewijzigde situatie van de NV [Naamloze Vennootschap] de afgelopen periode bij de meeste Bancaire instellingen in het land reeds informatiesessies verzorgt.

Graag informeren wij ook u aangaande het nieuwe NV-recht!
Motieven van de wetswijziging

Enkele motieven die aan de wetswijziging ten grondslag hebben gelegen zijn:

  • Bevordering van “the ease of doing Business”;
  • Flexibilisering en vereenvoudiging van het NV-recht;
  • Aansluiten bij de behoeften van de  internationale praktijk;
  • Bevorderen crediteurenbescherming;
  • Ondernemers meer ruimte bieden om de NV naar eigen inzicht vorm te geven.

Bezoek de website van Notariaat Mannes voor meer informatie.

Be the first to review this item!


Bookmark this

07 Sep 2018


By Notariaat Mannes

Images may be subject to copyright.

BEST ARTICLES BY CATEGORY more categories

Advertisement

SSL Certificate

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'
No matter what life throws at you, don't forget that GOD loves you!