Het gewijzigde NV-recht


Als notariaat is ons de afgelopen periode vaker de vraag gesteld “wat is bij NV’s het verschil tussen de oude en de nieuwe situatie?”

Per 29 juli 2016 is het NV-recht in het Wetboek van Koophandel ingrijpend gewijzigd. In het kader van informatieverschaffing hebben wij vanwege de gewijzigde situatie van de NV [Naamloze Vennootschap] de afgelopen periode bij de meeste Bancaire instellingen in het land reeds informatiesessies verzorgt.

Graag informeren wij ook u aangaande het nieuwe NV-recht!
Motieven van de wetswijziging

Enkele motieven die aan de wetswijziging ten grondslag hebben gelegen zijn:

  • Bevordering van “the ease of doing Business”;
  • Flexibilisering en vereenvoudiging van het NV-recht;
  • Aansluiten bij de behoeften van de  internationale praktijk;
  • Bevorderen crediteurenbescherming;
  • Ondernemers meer ruimte bieden om de NV naar eigen inzicht vorm te geven.

Bezoek de website van Notariaat Mannes voor meer informatie.

Business & Finance General

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

August 22, 2019
Staatshoofd brengt bezoek aan inheems dorp Bigi Poika

De president van de Republiek Suriname Desiré Delano Bouterse heeft een bezoek gebracht aan het inheems dorp Bigi Poika.

August 22, 2019
Mobiele pomp Wageningen in werking gesteld om overtollig water sneller af te voeren
in News

De afvoer van water uit de verschillende loosleidingen van arealen te Wageningen moet nu vlotter gaan verlopen door het in werking stellen van de mobiele pompen bij het Pompgemaal Wageningen.

August 22, 2019
Minister Misiekaba, “Together we can make future leaders”
in News

Het pilotproject Integraal Kinderbescherming Netwerk in Suriname Ik BeN Doorverwijs- en Casemanagementsysteem, is gelauncht in het Lala Rookh gebouw. De bedoeling van het project is te zorgen voor een optimale bescherming van kinderen in Suriname.

August 22, 2019
Bekendmaking EBS (22 aug 2019)
in Para

Bestemd voor de gebruikers wonende in het district PARA.

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'