Infosessie over belang van Pesticide Controle Comité voor Suriname


De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een infosessie georganiseerd voor stakeholders over het belang van het installeren van een Pesticide Controle Comité (PCC).

De PCC is de autoriteit die moet zorgdragen dat de gezondheid van de mens en het milieu beschermd wordt tegen risico’s, gerelateerd aan het gebruik van pesticiden. Dit omvat de bescherming van landbouwers, consumenten, het publiek, gewassen, vee, dieren in het wild en waterlichamen(waterbodies). Deze eerste bijeenkomst is gehouden in het SAIS-gebouw op het complex van het ministerie op 6 november 2019.

Jeffery Jones, International Phytosanitary Consultant, assisteert het ministerie van LVV in de voorbereiding om de PCC op te richten. Jones heeft een presentatie gehouden voor de stakeholders met name vertegenwoordigers van het ministerie van LVV, Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), Bureau Openbare Gezondheid (BOG) van het ministerie van Volksgezondheid, Consumentenkring, Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T).

Ter realisatie van het doel van de PCC zijn er tal van taken die dienen te worden uitgevoerd. Het bijhouden van de registratie van alle pesticide die in het land zijn, het verlenen van advies van verstrekken van vergunning voor verkoop/import van pesticide, het trainen van pesticide toedieners en het classificeren van pesticiden zijn enkele van deze taken. Zeer belangrijk is een aangepaste en gemoderniseerde Bestrijdingsmiddelenwet. De afdeling Bestrijdingsmiddelen is momenteel bezig de Bestrijdingsmiddelenwet (G.B. 1972 no. 151) aan te passen, om die dan in te dienen bij De Nationale Assemblee ter behandeling en goedkeuring.

Tijdens deze bijeenkomst is er van gedachten gewisseld over de opzet van de PCC. De stakeholders hebben enkele adviezen en voorstellen gedaan, die verder uitgewerkt zullen worden in het raadsvoorstel waarna het kan worden opgestuurd naar de Raad van ministeries.

Health & Fitness News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

November 18, 2019
Renovatie Stivoki afgerond

Su Aid en Stichting Voor het Kind hebben op donderdag 14 november een zogenoemde ‘bezichtingsdag’ gehouden voor de pers.

November 18, 2019
Onthulling naambord SNTA-gebouw

De bouw van het hoofdkwartier van de Suriname National Training Authority is onlangs begonnen. Om de start van de bouw te kenmerken werd er een ceremonie gehouden, waarbij het naambord werd onthuld.

November 18, 2019
Bezoek Indonesische ambassadeur aan minister van Onderwijs

De Indonesische ambassadeur heeft onlangs een bezoek gebracht aan minister Lilian Ferrier van Onderwijs Wetenschap en Cultuur.

November 18, 2019
Busterminals in gebruik genomen

De busterminals aan de Dr. Sophie Redmondstraat zijn in gebruik genomen.

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'