Kwijtschelding van boeterente AKF-lening


Om agrariërs financieel tegemoet te komen, is enkele jaren geleden het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) in leven geroepen. Na goedkeuring van een ingediend agrarisch project kon men in aanmerking komen voor een lening bij het fonds tegen een laag percentage aan rente.

Naar aanleiding van een voorstel van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft er eerder ook al een uptopping plaatsgevonden van het AKF voor een bedrag van SRD 10.000.000,-. Echter is er vanwege verschillende oorzaken en het feit dat vele boeren niet staat waren de afgelopen periode hun leningen af te lossen, een situatie ontstaan waarbij de rente voor velen is opgelopen. Dit zorgde voor een extra financiële belasting voor de boeren en mogelijkheid tot eventueel verlies van bezittingen.

LVV-minister Parmessar geeft aan dat hij zich bewust is dat de problemen van de agrarische sector niet volledig geschoven mogen worden in de schoenen van de boeren.

Mede hierdoor nam hij vorig jaar het initiatief om in nauw overleg te treden met de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). Door de vele problemen in o.a. de rijstsector en als tegemoetkoming aan de boeren is er intensief beraad geweest om te komen tot mogelijkheden voor kwijtschelding van de boete-rentes die heel hoog zijn opgelopen. Het één en ander binnen de mogelijkheden van het bancaire wezen.

Op 5 februari 2020 is door de NOB een bevestiging verstuurd naar de bewindsman van LVV, voor kwijtschelding van de boeterentes. De NOB is inmiddels ook in contact met de cliënten voor afhandeling van deze kwestie. Het besluit van de bank draagt bij aan een extra stap in de goede richting.

Business & Finance News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

February 21, 2020
IDOS Opiniepeiling: NDP stevent af op een verkiezingsnederlaag

84.4% van de kiezers is ontevreden over de huidige economische situatie en 77.2% geeft aan, dat de huidige situatie waarin Suriname verkeert slechter is dan wat het 1 jaar geleden was. De regering Bouterse - Adhin krijgt een gemiddelde cijfer van 4.6

February 21, 2020
Volksgezondheid doneert bij heropening Stichting voor het Kind

Na ruim vier jaar gesloten te zijn, vond de heropening van Stichting voor het Kind (Stivoki) plaats. Dit heugelijk feit vond plaats onder aanwezigheid van vertegenwoordigers van diverse ministeries waaronder Volksgezondheid, Sociale Zaken ...

February 21, 2020
Korte reactie NIKOS op IDOS peiling van februari 2020

Het IDOS heeft een opiniepeiling gepubliceerd, waarvan het stemgedrag van de kiezer in Paramaribo is vrijgegeven. Onze complimenten dat IDOS de draad weer heeft opgepakt. In het bericht van IDOS wordt een opiniepeiling van NIKOS genoemd, maar ...

By NIKOS

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'