LVV houdt stakekholders meeting voor de Visserijsector


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een stakeholders meeting gehouden over het regionaalproject, Reduce Bycatch, Latin America and Caribbean (Rebyc-LAC II project) ten behoeve van de visserijsector.

Het REBYC-LAC-II project heeft als doel de bijvangsten van trawlerboten duurzaam te beheren in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De bijeenkomst, is georganiseerd door het Onderdirectoraat Visserij van het ministerie van LVV in samenwerking met een team van experts van de wereldvoedsel organisatie, FAO. Op deze meeting, welke werd gehouden op donderdag 28 november 2019, waren aanwezig vertegenwoordigers van de visserijsector, de overheid, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en andere belanghebbenden in de visserijsector.

De aanwezigen zijn geïnformeerd over de geplande activiteiten van het project en hebben de gelegenheid gehad in te gaan op hetgeen gepresenteerd is. Antropoloog, Celine Duijves heeft de focus gelegd op het “National diagnostics of fisherfolk organizations”, terwijl de rol van de vrouwen binnen de trawler visserij industrie werd belicht door Sheila Ketwaru-Nurmohamed, die het onderzoek heeft gedaan.

Het REBYC-II-LAC-project is gestart in juni 2015 en loopt tot 2020 en zal zich richten op verbetering van de wetgeving, het verbeteren van de vangsttechnologie en het vergemakkelijken van het gebruik, zodat die duurzaam kan worden gebruikt.

De landen waar dit project wordt uitgevoerd zijn Brazilië, Colombia, Costa Rica, Mexico, Trinidad en Tobago, en Suriname. De implementatie van het project wordt geleid door de FAO. Alle zes landen zullen profiteren van de beschikbare middelen om de activiteiten uit te voeren. Het beschikbaar gesteld kapitaal is bedoeld om de capaciteit van de visserij- administraties te verbeteren, internationale en nationale experts te ontvangen, trainingen te verzorgen en onderzoek uit te voeren.

Het uiteindelijke doel van het REBYC-II-LAC-project is om voedselverspilling te verminderen door bijvangst, vis waarop niet doelgericht wordt gevist en vaak wordt teruggegooid, op een betere manier te beheren. Op die manier kan de bodemtrawler visserij op garnalen en vis worden getransformeerd in een duurzame en verantwoorde manier van vissen. Duurzame ontwikkeling van de visserijsector is een der beleidsuitgangspunten van Minister Rabin Parmessar waarbij de totale sector wordt meegenomen.

Business & Finance Environment News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

December 12, 2019
Validatie workshop ten behoeve van de Nationaal Standaardisatie Strategie 2020 - 2022

Het Surinaams Standaarden Bureau heeft op woensdag 11 december 2019 een validatie workshop gehouden ten behoeve van de Nationaal Standaardisatie Strategie 2020- 2022.

December 12, 2019
Boek van de week: Gianna - Het wonderbaarlijke verhaal van een abortus overlevende

Gianna noemt zichzelf een 'meisje van God' en weet zich geroepen een appèl op ons te doen om het ongeboren leven te beschermen.

December 12, 2019
Ambassadeur Indonesië kondigt trainingen aan

De ambassadeur van Indonesië, Julian Pujianto heeft onlangs een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkelingen.

December 12, 2019
Seabob commissie krijgt presentatie over de seabob garnaal
in News

Thomas Kerkhove, PhD researcher van Ghent University, heeft voor de Seabob commissie een presentatie gehouden over ecologie en genetica van de seabob garnaal in het kustgebied van Suriname. De presentatie werd op woensdag 11 december 2019 gehouden ..

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'