LVV voert tussentijds gesprek met leverancier van 19 nieuwe pompen


Fungerend directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Ashween Ramdin, heeft een tussentijds gesprek gevoerd met de Vice President van Kirloskar Brothers Limited (KBL), Santosh Kulkarni, leverancier van de 19 pompen en raadgevend ingenieursbureau N.V. SINTEC. Het gesprek handelde over de nieuwe pompen die door het ministerie van LVV zijn aangeschaft, onder de projectnaam “Het leveren en installeren van 19 nieuwe pompen in Suriname”.

De agrarische sector neemt een belangrijke positie in. Het beleid van LVV-minister Rabin Parmessar is erop gericht om de agrarische sector in Suriname duurzaam te ontwikkelen om zodoende een grotere bijdrage te leveren aan de nationale economie. De duurzame ontwikkeling van de agrarische sector zal ertoe leiden, dat de capaciteit van zowel de publieke als de private sector ter waarborging van voedselveiligheid en voedselzekerheid versterkt wordt. Om de agrarische sector te bevorderen, is gemeend om 19 nieuwe pompen aan te schaffen die geïnstalleerd zullen worden op 10 locaties in Suriname.

N.V. SINTEC  is aangetrokken als raadgevend ingenieursbureau voor het uitvoeren van   diverse werkzaamheden waaronder de voorbereiding en directievoering bij het leveren en installeren van de pompen in Suriname. Middels het installeren van de pompen zal voorzien worden in een goede afwatering. Dit zal erin resulteren dat de landbouwgebieden beschermd worden tegen wateroverlast. Daarnaast zal ook voorkomen worden dat onder andere zoutwater de landbouwgebieden binnendringt. Uiteindelijk zal het leiden tot productieverhoging, efficiënt watergebruik, kwaliteitsverbetering en voedselzekerheid. De pompen zullen worden geïnstalleerd in de districten Saramacca, Wanica en Nickerie.

News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

October 21, 2019
Onthulling plakkaat ter ere van Sem Abrahams

De onthulling van een 13,97 meter hoge 1-wiel fiets en een plakkaat ter ere van Sam Abrahams heeft plaatsgevonden in het Mgr. Aloysius Zichem Sportcentrum. Op vrijdag 18 oktober heeft de onthulling plaats gevonden in aanwezigheid van Sem Abrahams ...

October 21, 2019
Minister Misiekaba: “meer aandacht voor senioren”

De Bond voor Belangen Behartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO), heeft in verband met haar 35-jarig bestaan een seminar gehouden met als thema ‘De plaats van de ouderen in de Surinaamse samenleving’

October 21, 2019
Bromfietser overleden na aanrijding

De 59 jarige bromfietser Krishnadath, Sewnandan is op zaterdagmiddag 19 oktober overleden in de Houttuinweg.

October 21, 2019
JusPol traint medewerkers in Zakelijk brief schrijven

Medewerkers van de afdeling Personeelszaken en de Staf van het onder directoraat Algemeen Beheer van het Ministerie van Justitie en Politie worden getraind in Zakelijk brief schrijven. De training is op donderdag 17 oktober 2019 gestart en hieraan ..

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'