Advertisement

Nieuwe leden Medisch Tuchtcollege beëdigd


Waarnemend President Michael Ashwin Adhin heeft de nieuwe leden van het Medisch tuchtcollege beëdigd. De leden van dit college zijn benoemd met ingang van 1 januari 2019 voor de duur van drie jaren. De beëdiging vond plaats op vrijdag 15 maart 2019 op het presidentieel paleis.

Bij deze gelegenheid benadrukte Z.E. Adhin dat de basis beginselen van het tuchtcollege behouden moeten worden. Suriname kent al meer dan 80 jaren een Medisch Tuchtcollege welke gezien werd als een voorziening om de armste mensen in de gemeenschap te beschermen.

“Het is de taak van het Medisch Tuchtcollege dat toezicht gehouden wordt op de handelingen van, alsook uitoefening van tucht over de geneesheren, tandheelkundigen, apothekers en vroedvrouwen, alsmede ook het aandragen van oplossingen van geschillen”, aldus het waarnemend staatshoofd. Het waarborgen van de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg over het gehele land hangt nauw samen met de tuchtrechtspraak.

Elke burger heeft het recht te stappen naar het Medisch Tuchtcollege indien zij ontevreden zijn over de medische dienstverlening. Minister Antoine Elias van het ministerie van Volksgezondheid adviseert de burger echter, om eerst aan te kloppen bij de instantie waar de dienstverlening volgens hun gevoel niet naar behoren is geweest en indien het niet naar tevredenheid is opgelost, te stappen naar het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de minister kan de gang richting het Medisch Tuchtcollege gezien worden als uiterste stap.

Het Tuchtcollege wordt geleid door Mr. Anandkoemar Charan en bestaat verder uit Mr. Suzanna M. M. Chu, plaatsvervangend voorzitter, Drs. Annemarie Bueno de Mesquita, lid, Dr. Walther Jap Tjoen San, lid, Drs. Fauzia Henar-Karamat Ali, lid, Drs. Dharma Ramautar- Gangaram Panday, plaatsvervangend lid, Drs. Wilfred Balraadjsing, plaatsvervangend lid.

Be the first to review this item!


Bookmark this

15 Mar 2019


By NII

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

Browse Categories more categories

Advertisement

SSL Certificate

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'
No matter what life throws at you, don't forget that GOD loves you!