Advertisement

Articles (Home) | News | Health & Fitness | Food & Drinks | Information & Awareness | Business | Followers of Jesus | Travel | Sponsored Articles

OWT&C geeft update over baggeren Surinamerivier


Source/ Image by: De Boodschap | Thursday 10 Januari 2019

De president van de Republiek Suriname, Z.E. Desiré Delano Bouterse, heeft in zijn jaarrede de noodzaak en aanpak van het uitbaggeren van de Suriname rivier aangegeven.  De afgelopen 10 jaar zijn de baggerwerkzaamheden uitgebleven, waardoor de vaargeul is gaan dichtslibben. Dit maakt het belang van de uitvoering van dit project noodzakelijker dan ooit.

Het Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) heeft in april 2018 de draad opgepakt, door allereerst een stakeholderoverleg te beleggen om de huidige situatie en de impact hiervan te bepalen.
In de afgelopen 8 maanden heeft het technisch team, onder leiding van Minister Patrick Pengel meerdere malen nauw overleg gehad met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), het NIMOS, de adviseur milieu aangelegenheden van het Kabinet van de President, W. Lackin en de president van de Republiek Suriname.

In deze periode is gewerkt aan het updaten van het programma van eisen, die aan elk aanbesteding- en gunningsproces vooraf gaat. De quick-review van het projectontwerp en het updaten van de Environmental Social Impact Assessment (ESIA) zijn overige significante aspecten waar vordering op is geboekt.

Op zeer kort termijn start de MAS samen met consultants met noodzakelijke bemonsteringen in de Surinamerivier, ter verificatie van de oorspronkelijke uitgangspunten en zal de ontwerpconsultant de laatste nautische data verwerken. In deze zelfde periode zullen diverse stakeholders door de MAS en haar consultants geïnformeerd worden over de uitvoering van het project.
Binnen afzienbare tijd en zoveel mogelijk simultaan, zal het aanbestedingsproces worden doorlopen.

Ten overvloede wenst het ministerie mede te delen dat dit project momenteel aan geen enkele partij is gegund en er geen overeenkomst is voortgevloeid uit een aanbesteding.

Be the first to review this item!


Bookmark this

10 Jan 2019


By De Boodschap

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.


Advertisement
Advertisement

Browse Categories more categories

Advertisement

SSL Certificate

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'
No matter what life throws at you, don't forget that GOD loves you!