Breaking News: Persverklaring Surinaamse Bankiersvereniging


Op zaterdag 25 januari 2020 is de Surinaamse Bankiersvereniging (“SBV”) in een gesprek met de President van de Republiek Suriname, de Minister van Financiën, de leiding van de Centrale Bank van Suriname (“CBvS”) en de regeringscommissaris op de hoogte gebracht dat de met de CBvS gemaakte afspraken over het beheer van de vreemde valuta kasreservegelden niet zijn nagekomen.

De banken zijn hierover zeer verontwaardigd en  hebben hun misnoegen geuit dat zij kennelijk maandenlang zijn misleid door met name de gewezen Governor met onjuiste en onvolledige informatie. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de aan haar toevertrouwde (vreemde valuta) middelen, heeft de SBV wederom aan de CBvS gevraagd om volledige openheid en transparantie over de vreemde valuta reserves van de Centrale Bank te krijgen, vooral ook in relatie met de aan de CBvS toevertrouwde vreemde valuta kasreserve. Dit is in uitvoerige werkvergaderingen vanaf zondag 26 januari dan ook geschied. De aanwezige liquide internationale reserves bleken USD 100 miljoen lager te zijn dan de bij de CBvS geplaatste kasreserve van de banken. De banken hebben aangegeven dat dit volstrekt ontoelaatbaar is en in strijd is met voorschrift dat de CBvS zelf heeft uitgevaardigd.

Op basis van de verkregen informatie en documentatie heeft de SBV zeer strenge maatregelen afgedwongen om de aan de CBvS toevertrouwde vreemde valuta kasreserve middelen veilig te stellen. Ook zijn er maatregelen door de SBV afgedwongen om het tekort op te vangen waarbij er een duurzame inkomstenstroom van USD 36 miljoen per jaar als zekerheid is gesteld. Het veiligstellen van de middelen zal onder meer gebeuren door beveiligde bankrekeningen in het buitenland te openen waarop de CBvS en de SBV gezamenlijk tekeningsbevoegd zijn. De CBvS zal hierdoor niet in staat meer zijn om zelfstandig transacties te verrichten met betrekking tot de kasreserves zonder uitdrukkelijke medewerking van de SBV.

De uitvoering van de “investment policy” waarin de regels zijn beschreven voor het beheer van de kasreservemiddelen zal binnen 2 weken volledig afgerond zijn. De SBV heeft aan de  autoriteiten duidelijk gemaakt dat de SBV terstond het publiek zal informeren indien er door de autoriteiten geen of onvoldoende medewerking wordt verleend om de investment policy  uit  te  voeren binnen de gestelde tijdlijnen. Eveneens onderzoekt de SBV met haar juridisch adviseurs om rechtsmaatregelen te treffen tegen de hoofdverantwoordelijke zoals het doen  van aangifte ofhet starten van een rechtszaak als verdere maatregel om herhaling in de toekomst te voorkomen. De SBV heeft wederom haar bezorgdheid geuit over de stijging van de  wisselkoers welke een direct gevolg is van het gapend begrotingstekort waarbij de uitgaven twee keer zo hoog zijn als de inkomsten en de onhoudbare wijze waarop deze wordt gefinancierd.

De autoriteiten werden er derhalve op gewezen dat sterke verlaging van de overheidsuitgaven noodzakelijk is voor het stabiliseren van de wisselkoers. De SBV geeft de samenleving de verzekering dat zij erop zal blijven toezien dat de aan de banken toevertrouwde middelen veilig worden beheerd en dat alle banken aan haar verplichtingen kunnen voldoen. De SBV vertrouwt erop met deze verklaring haar deposanten en de samenleving adequaat te hebben geïnformeerd.

Surinaamse Bankiersvereniging,
Het bestuur

30 januari 2020

Business & Finance Information & Awareness Press Releases

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

February 21, 2020
Volksgezondheid doneert bij heropening Stichting voor het Kind

Na ruim vier jaar gesloten te zijn, vond de heropening van Stichting voor het Kind (Stivoki) plaats. Dit heugelijk feit vond plaats onder aanwezigheid van vertegenwoordigers van diverse ministeries waaronder Volksgezondheid, Sociale Zaken ...

February 21, 2020
Korte reactie NIKOS op IDOS peiling van februari 2020

Het IDOS heeft een opiniepeiling gepubliceerd, waarvan het stemgedrag van de kiezer in Paramaribo is vrijgegeven. Onze complimenten dat IDOS de draad weer heeft opgepakt. In het bericht van IDOS wordt een opiniepeiling van NIKOS genoemd, maar ...

By NIKOS
February 21, 2020
IDOS Opiniepeiling: NDP stevent af op een verkiezingsnederlaag

84.4% van de kiezers is ontevreden over de huidige economische situatie en 77.2% geeft aan, dat de huidige situatie waarin Suriname verkeert slechter is dan wat het 1 jaar geleden was. De regering Bouterse - Adhin krijgt een gemiddelde cijfer van 4.6

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'