Presidentieel bezoek aan China succesvol


De tijd om een van de laatste reizen naar het buitenland te moeten brengen, voor president Desiré Bouterse tijdens het huidig regeer termijn was aangebroken.

De keus moest gemaakt worden tussen onder andere Rusland, Marokko, China om te eindigen bij Cuba. “Uiteindelijk werd het China en Cuba”, aldus het staatshoofd op zondag 1 december tijdens een persconferentie naar aanleiding van zijn recent bezoek aan China.

“De datum van vertrek op 25 november is ongelukkigerwijs gevallen”, meent het staatshoofd. Het is desondanks het staatshoofd gelukt om zijn programma af te werken. In China gesprekken gevoerd over hoe de samenwerking tussen beide landen te versterken. President Bouterse heeft vervolgens het woord gegeven aan minister Yldiz Beighle-Pollack van Buitenlandse Zaken.

Minister Beighle-Pollack geeft aan dat dit het eerste bezoek op staatshoofden niveau is aan China, sinds de afgelopen 20 jaar. Er zijn in totaal 14 samenwerkingsovereenkomsten getekend. Deze zijn gespitst op verschillende ontwikkelingssectoren. Vervolgens zegt de bewindsvrouw dat Suriname een schenking van 14 miljoen usd voor een road monitoringsproject heeft ontvangen, welke volgend jaar afgerond moet zijn.

Ook op het gebied van landbouw donatie ontvangen, bestaande uit: 10 pick uptrucks, 2 graafmachines, 16 tractoren, 100 waterpompen alsook technische bijstand verlenen voor onderhoud van deze goederen. Vanuit China is de toezegging gedaan om sociale projecten van Suriname te blijven ondersteunen.

Tijdens een business lunch breedvoerig gesproken over investeringsmogelijkheden in Suriname. Een groot bedrijf op het gebied van Solar energie is bereid gevonden binnenkort af te reizen naar Suriname om het binnenland te helpen met het energievraagstuk.

Minister Gillmore Hoefdraad zegt tijdens zijn toespraak dat Suriname 12.3 miljoen USD schuld kwijtschelding heeft gehad. Dat wordt volledig toegejuicht. verder is er een leningsovereenkomst getekend voor het upgraden van JAP-luchthaven.

President Bouterse zegt desgevraagd dat de kwijtschelding een spontane actie vanuit China. Het is volgens het staatshoofd geen unicum bij staatsbezoeken. Ten aanzien van gestes gedaan door China, zegt het staatshoofd dat wordt verwacht dat Suriname het tempo opvoert, als het aankomt het tot stand brengen van verdere ontwikkeling van de desbetreffende sectoren.

Business & Finance News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

December 12, 2019
Validatie workshop ten behoeve van de Nationaal Standaardisatie Strategie 2020 - 2022

Het Surinaams Standaarden Bureau heeft op woensdag 11 december 2019 een validatie workshop gehouden ten behoeve van de Nationaal Standaardisatie Strategie 2020- 2022.

December 12, 2019
Boek van de week: Gianna - Het wonderbaarlijke verhaal van een abortus overlevende

Gianna noemt zichzelf een 'meisje van God' en weet zich geroepen een appèl op ons te doen om het ongeboren leven te beschermen.

December 12, 2019
Ambassadeur Indonesië kondigt trainingen aan

De ambassadeur van Indonesië, Julian Pujianto heeft onlangs een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkelingen.

December 12, 2019
Seabob commissie krijgt presentatie over de seabob garnaal
in News

Thomas Kerkhove, PhD researcher van Ghent University, heeft voor de Seabob commissie een presentatie gehouden over ecologie en genetica van de seabob garnaal in het kustgebied van Suriname. De presentatie werd op woensdag 11 december 2019 gehouden ..

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'