Reactie ministerie VG op SER artikel DWT


Het ministerie van Volksgezondheid heeft notitie genomen van de aanbevelingen in het rapport “Pijnpunten in de Gezondheidszorg”, dat haar recent is overhandigd door de Sociaal Economische Raad (SER).

Dit op eigen initiatief samengestelde rapport geeft aanbevelingen aan van bij het ministerie reeds bekende problemen, waarvan het grotendeel van het vrijblijvend advies van de Raad reeds in een implementatiefase is. Dit indiceert dat behalve het ministerie, ook anderen in de samenleving in dezelfde richting kijken als het aankomt om de kwalitatieve gezondheidszorg te blijven garanderen. Uiteindelijk moet het hoofd gezamenlijk worden gebogen over de genoemde problemen in de gezondheidszorg, waarbij het ministerie haar leiderschapsrol in deze onderstreept.

Een belangrijke aanzet tot het structureel oplossen van de problemen in de gezondheidszorg, is middels wetgeving te bewerkstelligen. Het ministerie heeft in de achterliggende periode, ruim vóór indiening van het rapport door de SER, gewerkt aan twee belangrijke conceptwetten, met name de Raamwet Gezondheidszorg en de Wet Financiering Persoonlijke Gezondheidszorg. Deze conceptwetten worden gefinaliseerd teneinde voor verdere afhandeling door te geleiden. Hierbij zijn er diverse sessies met verschillende stakeholders gehouden om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen wetsproduct. Deze wetten vangen ondermeer de geconstateerde tekortkomingen binnen de Wet Basiszorgverzekering op, waarvan de uitvoeringsbesluiten een belangrijk onderdeel vormen.

Daarnaast zijn er ook kortetermijnoplossingen aangedragen door de SER, zoals het verhogen van de investeringen in de primaire gezondheidszorg. Het ministerie subsidieert reeds in diverse activiteiten via de health care systemen en zijn er ook verschillende decentralisatieprogramma’s binnen de primaire gezondheidszorg in kaart gebracht. Deze prioriteitsgebieden zijn ondermeer terug te vinden in het “Nationaal Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname 2019-2028 van het ministerie van Volksgezondheid”.

Het is goed om te benadrukken dat het ministerie met gecoördineerde beleidsmaatregelen continue wenst zorg te dragen voor een kwalitatieve gezondheidszorg in ons land, waar alle inwoners toegang hiertoe moeten hebben. Vanuit deze verantwoordelijkheid, zal het ministerie voortgaan met de implementatie van actiepunten in haar beleid.

Health & Fitness Press Releases

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

December 12, 2019
Validatie workshop ten behoeve van de Nationaal Standaardisatie Strategie 2020 - 2022

Het Surinaams Standaarden Bureau heeft op woensdag 11 december 2019 een validatie workshop gehouden ten behoeve van de Nationaal Standaardisatie Strategie 2020- 2022.

December 12, 2019
Boek van de week: Gianna - Het wonderbaarlijke verhaal van een abortus overlevende

Gianna noemt zichzelf een 'meisje van God' en weet zich geroepen een appèl op ons te doen om het ongeboren leven te beschermen.

December 12, 2019
Ambassadeur Indonesië kondigt trainingen aan

De ambassadeur van Indonesië, Julian Pujianto heeft onlangs een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkelingen.

December 12, 2019
Seabob commissie krijgt presentatie over de seabob garnaal
in News

Thomas Kerkhove, PhD researcher van Ghent University, heeft voor de Seabob commissie een presentatie gehouden over ecologie en genetica van de seabob garnaal in het kustgebied van Suriname. De presentatie werd op woensdag 11 december 2019 gehouden ..

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'