Samenwerken om suïcide te voorkomen


10 september is Wereld Suïcide Preventie dag. Op deze dag wordt stilgestaan bij het complexe suïcide vraagstuk dat ook actueel is in Suriname. Wereldwijd sterven per jaar rond de 800.000 mensen aan suïcide, terwijl in Suriname gemiddeld 130 mensen hun leven verliezen als gevolg van suïcide. Volgens WHO sterft één persoon elke 40 seconden. Elk één is er één te veel.

Volgens cijfers van WHO vindt rond de 79% van de suïcide gevallen plaats in ontwikkelingslanden en is suïcide de tweede voornaamste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 29 jaar. Als ontwikkelingsland hebben wij een extra plicht om beleid te maken over suïcide.

Het thema voor Wereld Suïcide Preventie dag is ‘samenwerken om suïcide te voorkomen’. Dit betekent dat wij zullen moeten samenwerken om het suïcide vraagstuk op te lossen, omdat het een algehele integrale aanpakt behoeft waarbij diverse actoren betrokken zijn. Hierbij hebben de overheid, behandelaren, gezondheidsmedewerkers, leerkrachten, gewapende machten, buurtorganisaties, NGO’s en andere belangrijke stakeholders allen een belangrijke rol te vervullen hebben.

Het is mede vanwege de multisectoriële aanpak van suïcide dat het PCS heeft gemeend om in samenspraak met PAHO, een congres te organiseren op 07 oktober 2019 met als thema ‘Suïcide Preventie’. Dit staat ook in lijn met de Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid die herdacht wordt op 10 oktober met ‘Suïcide Preventie’ als thema. Voor dit congres worden diverse internationale sprekers uitgenodigd, met expertise op het gebied van suïcide en zal PCS een voorstel doen voor een nationale suïcide preventie aanpak voor Suriname. Uiteraard kan het PCS het niet alleen, daarom zal een eerste aanzet worden gegeven voor de integrale aanpak van suïcide in Suriname, waarbij een belangrijk rol is weggelegd voor het ministerie van Volksgezondheid.

Suïcide is meestal gerelateerd aan een mentaal probleem, zoals depressie, alcohol- en drugsgebruik, psychoses en angststoornissen. Het PCS heeft in de afgelopen 124 jaar haar dienstverlening continu aangepast aan de behoefte van de samenleving. Naast psychiatrische en psychosociale hulpverlening kan men ook via de 114 crisishulplijn terecht voor hulp. Daarnaast kan men online hulp vinden op www.e-health.sr.

Health & Fitness Information & Awareness News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

September 17, 2019
Werkzaamheden Tawajaripolderweg in volle gang

De asfalterings-, ontwaterings- en bestratingswerkzaamheden aan de Tawajariepolderweg te Creola in het district Saramacca zijn in volle gang. De weg is ongeveer een week terug over een strekking van 1.2 kilometer voorzien van de eerste asfalt laag.

September 17, 2019
Tips voor landbouwers ivm Hitte Golf

Spaar irrigatie water gedurende de Hitte dagen. Maak planten ’s morgens vroeg of in de late middag nat. Zo hebben de planten de tijd om het water op te nemen, voordat het te warm wordt en het verloren gaat door verdamping.

September 17, 2019
Bekendmaking SWM (18 sept 2019)

BEKENDMAKING bestemd voor verbruikers te ressort Kabalebo.

September 17, 2019
LVV Regio - Midden gestart met aanmaak 1500 Pompelmoesplantjes t.b.v. Plantage Alliance
in News

Het ministerie van LVV, afdeling Regio - Midden is vandaag gestart met de aanmaak van 1500 Pompelmoes plantjes t.b.v. plantage Alliance.

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'