Advertisement

Sport en Bewegen Core business van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken


Het stimuleren van sport en bewegen heeft het ministerie van Sport en Jeugdzaken tot haar core business gemaakt. Met deze stimulans streeft zij ernaar de samenleving aan te moedigen om een gezonde levensstijl op na te houden.

Een commissie die vanuit het kabinet van de president was ingesteld, heeft onderleiding van Lilian Ferrier, hieromtrent beleid ontwikkeld, ‘Het geïntegreerd kinder- en adolescenten beleid’. Hierin zijn er specifieke taken en verantwoordelijkheden opgenomen voor diverse ministeries. Door de verankerde taken en verantwoordelijkheden vindt er betere afstemming plaats tussen de ministeries. In deze strekking kan als voorbeeld worden genoemd, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur die een schoolsportfederatie heeft opgericht. De schoolsportfederatie dient als instituut om het schoolsportgebeuren verder te ontwikkelen. Het samenwerkingsverband met sportorganisaties en sportbonden wordt in het geheel meegenomen.

De twee beleidsgebieden waarin het ministerie van Sport en Jeugdzaken is opgesplitst, het directoraat Sportzaken en het directoraat Jeugdzaken, kwijten zich intensief van hun taak. Hun focus is gericht op: talentontdekking, talentidentificatie, sportinfrastructuur en het recreatieve. Het ministerie gelooft in jeugdparticipatie en doet niet aan tokenism, maar gelooft in meedoen, meedenken en meebeslissen.

In het televisieprogramma Opinie op GOV.TV, op kanaal 8.3, kunt u de herhaling bekijken, waarin men uitgebreid ingaat op de beleidsdoelen en meer van het ministerie. Het programma wordt herhaald op de woensdag en vrijdag.

Be the first to review this item!


Bookmark this

10 Feb 2019


By De Boodschap

Images may be subject to copyright.

BEST ARTICLES BY CATEGORY more categories

Advertisement

SSL Certificate

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'
No matter what life throws at you, don't forget that GOD loves you!