Start inspectie vaartuigen en vistuigen voor vergunning 2020


Het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de inspectie van vaar- en vistuigen voor de verlenging van de vergunning voor het jaar 2020. De eerste groep vaartuigen op de lijst is die van de Binnenwaterenvisserij (BV).

Onder leiding van Parveen Amritpersad, hoofd van de afdeling Monitoring & Inspectie, wordt dagelijks volgens een vastgesteld schema tot en met 17 oktober 2019 inspecties uitgevoerd in de districten Paramaribo, Wanica en Commewijne.  Opgemerkt dient te worden dat deze jaarlijkse inspectie anders dan normaal wordt uitgevoerd. De vergunninghouder dient op een door het onder directoraat visserij vastgestelde datum alle onder zijn beheer zijnde vissersvaartuigen per visserijcategorie compleet met vistuig aan te bieden voor inspecties. Hiervan zijn de vergunninghouders ruim van tevoren, schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte gesteld. Deze manier van inspecteren is op voorstel en in nauw overleg met de verschillende vissersorganisaties voorbereid. Zij hebben het schema ook gedeeld met hun leden en hun op het hart gedrukt hieraan gevolg te geven. Dezelfde werkwijze zal ook gehanteerd worden bij de overige visserij categorieën. Er wordt o.a. geïnspecteerd op de lengte van de boot, de maaswijdte van de visnetten en als de naam en registratienummer van de vaartuigen op de juiste wijze zijn aangebracht aan het vaartuig. Voor de bv-vergunninghouders geldt dat zij in de rivieren en in de riviermonden mogen vissen tot een door het onder directoraat visserij vastgesteld afgebakend gebied.

Helaas was op de eerste dag van de inspectie de opkomst van de vergunninghouders/ booteigenaren niet naar verwachting. Mevr. Amritpersad zal dit bespreken met minister Rabin Parmessar en zal in overleg met de vertegenwoordigers nagegaan worden welke gepaste maatregelen er getroffen zullen worden. Eveneens zijn er tijdens de inspectiewerkzaamheden zaken geconstateerd, die op tafel gelegd zal worden.

De inspectie voor de vergunning voor het jaar 2020 is vroeg begonnen dit jaar. Dit in opdracht van minister Parmessar om zodoende de ordening van de visserijsector scherper en vlotter te laten verlopen. Het is meer regel dan uitzondering dat de visvergunningen laat worden verstrekt aan de vergunninghouders; hierin wil de bewindsman verbetering brengen.

Laws & Regulations News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

October 21, 2019
Diakonessenhuis start met opleiding tot operatie assistent

Het Diakonessenhuis staat voor een uitdagende taak om met visie en energie een vernieuwende zorg omgeving te creëren voor iedere inwoner van Suriname met behoud van haar Christelijke waarden en normen. Dit vraagt om een ziekenhuis met deskundige ...

October 21, 2019
Goudwinning in Suriname

Wij zijn in versneld tempo bezig dit land te vernietigen in alle opzichten. Cultureel, moreel, economisch en nu ook heftig op milieuvlak. Vlieg je over de districten Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini, dan is het beeld erg triest.

October 21, 2019
Bromfietser overleden na aanrijding

De 59 jarige bromfietser Krishnadath, Sewnandan is op zaterdagmiddag 19 oktober overleden in de Houttuinweg.

October 21, 2019
Minister Misiekaba: “meer aandacht voor senioren”

De Bond voor Belangen Behartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO), heeft in verband met haar 35-jarig bestaan een seminar gehouden met als thema ‘De plaats van de ouderen in de Surinaamse samenleving’

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'