Symposia jeugd gemeenschapsontwikkeling gestart


Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken organiseert landelijk een viertal cluster symposia in het kader van jeugd gemeenschapsontwikkeling.

De launch heeft op zaterdag 29 februari plaatsgevonden in Nickerie. Naast de toespraken hebben verschillende inleiders gezorgd voor interactieve sessies, waaraan 80 actieve organisaties en individuele actieve jongeren hebben deelgenomen die de jeugd als doelgroep heeft. Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken heeft het symposium voor geopend verklaard, welke als doel heeft om de multisectorale aanpak te kunnen verbeteren en te ordenen. Het is de bedoeling dat gemeenschapsorganisaties actief betrokken worden bij de aanpak van de ontwikkeling van de jeugd op gemeenschapsniveau. Vandaag, zondag 1 maart, wordt het symposium van Nickerie afgesloten.

Tijdens het symposium is er bij de interactieve sessies aandacht besteedt aan jeugdparticipatie, gemeenschapsontwikkeling en de rol van buurtorganisaties hierin. De vertegenwoordigers van de verschillende organisaties werden in de gelegenheid gesteld om van gedachten en ervaringen met elkaar te wisselen en om aanbevelingen aan te dragen voor het aanscherpen van beleid aangaande gemeenschapsontwikkeling. Aan de participanten werd ook de beleidsvisie van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken voorgehouden. De organisaties waren afkomstig uit de districten Nickerie en Coronie en het bestuursressort Kabalebo van Sipaliwini.

Minister Gopal was tevreden met de opkomst en participatie van de buurtorganisaties. Zij geloofd erin dat elke investering ten behoeve van de jeugd een investering is voor een beter Suriname. De bewindsvrouw benadrukte dat het ministerie met name het Directoraat Jeugdzaken de zorg heeft voor de ontwikkeling en bevordering van een gecoördineerd en planmatig jeugdbeleid, waarbij aan jongeren de mogelijkheid geboden wordt om zichzelf te ontwikkelen. Ook gaf zij aan dat er behoefte is aan een geïntegreerd en samenhangend beleidsmatige, multisectorale aanpak, waarbij het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken een coördinerende en monitorende taak vervult. Zij spreekt daarom de hoop uit dat met het symposium het ministerie kan geraken tot een werkbare structurele samenwerking met de organisaties om gezamenlijke prioriteiten en visie’s te kunnen meenemen in het meerjarenontwikkelingsplan.

News Sports

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

April 03, 2020
Politie had relatief rustige dag
Politie had relatief rustige dag

De politie heeft op de vierde dag van de partiële lockdown een relatief rustige avond gehad. Op de eerste drie avonden van deze maatregel moest de politie nog in verschillende buurten optreden tegen personen die provocerend waren naar de ...

April 03, 2020
Volksgezondheid maant samenleving tot kalmte
Volksgezondheid maant samenleving tot kalmte

In navolging op het eerste dodelijke COVID-19 slachtoffer in Suriname, maant minister Antoine Elias van Volksgezondheid aan tot kalmte. De bewindsman roept de samenleving op om alle adviezen met betrekking tot persoonlijke hygiëne, sociale ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'