Tien kandidaat-notarissen door HvJ beëdigd tot notaris


De Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB) en het Hof van Justitie (HvJ) hebben tien nieuwe notarissen erbij. Akash Punwasi, Cher Marchand, Nandini Lalaram, Marion Cadogan-Boetius, Gerlynn Oord, Maureen Pinas, Anneke Chin-A-Lin, Lynden Ferdinand, Shirley Sewradj en Shavita Mahadewsing werden allen op maandag 10 februari 2020 door het Hof beëdigd.

Na de eedaflegging van de nieuwe notarissen, richtte de waarnemend president van het Hof, Iwan Rasoelbaks zich tot de nieuwe leden. Hij zei dat alle tien voldoen aan alle wettelijke vereisten en voorwaarden om het beroep van notaris in geheel Suriname uit te oefenen. Op basis van hun bekwaamheden wordt er verwacht dat ze eerlijk, nauwgezet en accuraat alsook onzijdig zullen handelen bij het uitoefenen van het beroep.

Het Hof draagt de SNB, de beroepsorganisatie van de notarissen, en haar leden een warm hart toe bij het uitvoeren van haar wettelijke taakstelling. Rasoelbaks zei dat de SNB zich met spoed moet beijveren om het tuchtcollege voor het notariaat in te stellen, omdat er op dit moment een aantal klachten liggen die niet langer door het Hof behandeld kunnen worden. “In goed overleg met de SNB zullen deze klachten verwezen worden naar de beroepsorganisatie voor verdere afwikkeling. Tegelijkertijd zal de instelling van het in artikel 102 van de wet genoemde toezichtsorgaan ter hand dienen te worden genomen”, gaf Rasoelbaks zijn gehoor mee.

Met de nieuwe notariswet, die vorig jaar is aangenomen door De Nationale Assemblee, moeten notarissen volgens de hof-president alle andere wetten die betrekking hebben op de dienstverlening alsook de reglementen en besluiten van de SNB naleven. Procureur-Generaal (pg) Roy Baidjnath Pandy ging in op de verantwoordelijkheden en juridische aspecten die gekoppeld zijn aan het ambt van notaris. Hij vroeg de aandacht voor het adequaat regelen van het proces voor het initiëren van het klachtrecht. Hij pleitte voor goed onderzoek en het zonder pardon toepassen van het tuchtrecht.

De pg gaf verder aan dat door de groei in het aantal praktiserende notarissen er stringent de hand gehouden moet worden op de bepalingen inzage het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij plaatste ook zijn kanttekening over het feit dat een notaris internationaal wordt aangemerkt als een poortwachter om een bijdrage te kunnen leveren aan activiteiten van money laundering. Vaak passeren notariële akten niet volgens de juiste procedures. “Als er sprake is van iets ongebruikelijk met transacties, dient de notaris het te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties”, aldus de pg.

Laws & Regulations News

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

February 21, 2020
Volksgezondheid doneert bij heropening Stichting voor het Kind

Na ruim vier jaar gesloten te zijn, vond de heropening van Stichting voor het Kind (Stivoki) plaats. Dit heugelijk feit vond plaats onder aanwezigheid van vertegenwoordigers van diverse ministeries waaronder Volksgezondheid, Sociale Zaken ...

February 21, 2020
Korte reactie NIKOS op IDOS peiling van februari 2020

Het IDOS heeft een opiniepeiling gepubliceerd, waarvan het stemgedrag van de kiezer in Paramaribo is vrijgegeven. Onze complimenten dat IDOS de draad weer heeft opgepakt. In het bericht van IDOS wordt een opiniepeiling van NIKOS genoemd, maar ...

By NIKOS
February 21, 2020
IDOS Opiniepeiling: NDP stevent af op een verkiezingsnederlaag

84.4% van de kiezers is ontevreden over de huidige economische situatie en 77.2% geeft aan, dat de huidige situatie waarin Suriname verkeert slechter is dan wat het 1 jaar geleden was. De regering Bouterse - Adhin krijgt een gemiddelde cijfer van 4.6

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'