Vernieuwd denken in onze politiek vereist


Op zaterdag 8 juni j.l. vond de film screening plaats van de Netflix documentaire op initiatief van de Stichting Platform voor Politiek Actieve Vrouwen. ‘Knock Down the House’ is het verhaal van vier vrouwen die niet eerder actief participeerden in de politiek doch in 2018 besloten zich verkiesbaar te stellen voor het Amerikaanse Congres. Zij deden dit door grassroots campagnes op te zetten, het grote geld te weigeren en de bestaande opvatting dat het vantevoren een verloren strijd is voor gewone mensen, zeg maar, kleine partijen te negeren!

Dit resulteerde in een culturele en politieke gedragsverandering in het proces van deelname aan en het zich verkiesbaar stellen voor de volksvertegenwoordiging. De verkiezing van het nu vrij bekende Congress lid Alexandria Ocasio-Cortez is hier o.a. het resultaat van.

Voorzitter Angelic del Castilho gaf in haar introductie van de film aan dat dit initiatief was voortgesproten, omdat zij van mening is dat het  een verhaal is  dat Surinaamse vrouwen ook zal aanspreken en niet alleen door ze een versterkt gevoel van empowerment te geven, maar een inspiratie om te strijden voor verandering wat zal resulteren  in  een radicale culturele en politieke verandering in het proces van deelname aan de verkiezingen en de wijze van kandideren.
Ons laten verdelen langs de lijnen van o.a. religie, sexe en etniciteit gaat altijd ten koste van onze gedeelde belangen , kwaliteit van bestuur. Het vormt verder een bedreiging voor de harmonische multi-culturele en multi-etnische samenleving, en voor onze democratie.
    
Na de film volgde er een open discussie onder leiding van een deskundig panel bestaande uit: Mw. Ruth Wijdenbosch ( ex-Ondervoorzitter DNA), Mw. Vanessa Limon ( Vz. Stichting Zami), Mw. Liefda Somo ( Vz Vrouwen Parlement Forum) en Angelic del Castilho ( Voorzitter Platform Politiek Actieve Vrouwen/Vz DA’91).

De aanwezigen waren het erover eens dat ook in Suriname een nieuwe politieke realiteit vorm moet krijgen. Sommige van de aanwezigen gaven aan dat vrijheid van meningsuiting momenteel meer weg heeft van ‘window-dressing’. Aanwezigen merkten ook op dat het lijkt alsof de mensen die voorop liepen in de demonstraties nu monddood zijn, want niemand praat meer of ze hebben een eigen politieke partij opgericht. Het monddood zijn zou veelal ook het gevolg zijn van de grote mate van rancune van de huidige regering, de angst die er heerst en de nog steeds wettelijke beperkingen van de vrije pers. Een zorgpunt van velen is ook de nieuw ontstane ‘overloop’ cultuur en het inzetten van ‘fake’ accounts op social media om aanvallen te plegen en onwaarheden te verspreiden.  Politici moeten beseffen dat de gemeenschap op je rekent. Doorzettingsvermogen van politici  is essentieel. Politici moeten op hun handelen beoordeeld worden.

De aanwezigen waren het erover eens dat Suriname Andere Politiek dringend nodig heeft. Volksvertegenwoordigers zullen moeten voldoen aan een aantal competenties en niet slechts op basis van populisme gekozen moeten worden. De activiteit werd ook bijgewoond door Joe Relk, Political and Economic Chief van de Amerikaanse Ambassade hier te lande.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde avond.

Stichting Platform voor Politiek Actieve Vrouwen
Bianca Roozen

Political Press Releases

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

September 23, 2019
17de South American 10 KM Road Classic Race

De Surinaamse Atletiek Bond (SAB) bereidt zich voor op de 17de South American Road Classic Race die op zaterdag 26 oktober a.s. gelopen zal worden. Deze keer zal er wederom een straatloop gekoppeld worden voor de pupillen die geregistreerd zijn bij d

September 23, 2019
Vicepresident Adhin geeft Indiase studenten boodschap van invloedrijker India mee

“We hebben een sterker en invloedrijker India nodig, één die al eeuwen een baken is zoals in de Vishwa Guru en welke in de huidige moderne wereld nog steeds geldt”. Dit is de boodschap die vicepresident Michael Ashwin Adhin, Indiase studenten ...

September 23, 2019
Vernieuwde Waterkant Domburg in gebruik genomen

De Waterkant van Domburg heeft een metamorfose ondergaan. Deze plek staat al jaren bekend als trekpleister voor lekker eten en het mooie uitzicht op de Surinamerivier. Op zondag 22 september vond onder grote publieke belangstelling de heropening ...

September 23, 2019
Millieu vernietiging ontgaat President

DA’91 heeft met ernstige verontrusting kennis genomen van het standpunt van President Bouterse van geen bezwaar tegen het opereren van skalians in het Apoera en Wayambo gebied. De ernstige aantasting van ons milieu en de gevolgen van ...

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Popular Deals

View more deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'