Volksgezondheid volgt ontwikkelingen Novel Coronavirus op de voet


Het Ministerie van Volksgezondheid maakt bekend dat de ontwikkelingen rondom het Novel Coronavirus (2019-nCoV) nauwgezet worden gevolgd.

In dit verband werkt het Ministerie met alle relevante, nationale en internationale stakeholders, teneinde een bijdrage te kunnen leveren om het virus buiten Suriname te houden. Tegelijkertijd worden met vereende krachten inspanningen gepleegd om mogelijke gevallen te kunnen identificeren, isoleren en aan te pakken. Ook worden de initiatieven ondernomen door Suriname Chinese United Association (SCUA) toegejuicht.

Hierbij wordt het WHO-advies door het Ministerie opgevolgd en is per 6 februari 2020 het volgende van kracht:

  1. Dat bij de grensposten verhoogde controlemaatregelen, waaronder screening, zullen worden toegepast op alle binnenkomende reizigers.
  2. Dat reizigers bij hun aankomst, afhankelijk van de screening, het volgende kan worden opgelegd door daartoe bevoegde autoriteiten (Port Health Officers):
  3. Alle reizigers die uit een risicogebied afkomstig zijn en die positief gescreend zijn/ symptomen vertonen, zullen in quarantaine geplaatst worden voor 14 dagen.
  4. Alle reizigers die uit een risicogebied afkomstig zijn, gescreend zijn en geen symptomen vertonen, zullen worden geadviseerd om zelf quarantaine in acht te nemen voor 14 dagen. De reiziger zal geïnstrueerd worden om in deze periode, contact te onderhouden op het telefoonnummer 178 of via WhatsApp (+597) 8836643  met de gezondheidsautoriteiten die met de monitoring belast zijn. De reiziger draagt in dit geval de directe verantwoordelijkheid van zijn of haar gezondheid
  5. Alle overige reizigers die niet onder de categorieën 2a en b vallen, zullen worden geadviseerd om bij mogelijke symptomen, contact op te nemen (24/7) op het telefoonnummer 178 of via WhatsApp (+597) 8836643  voor de nodige assistentie.

Het Ministerie wijst de gemeenschap erop dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert tegen het opleggen van restricties ten aanzien van het internationaal verkeer en benadrukt dat tot op heden er geen besmettingen van het Novel Coronavirus (2019-nCoV) in Suriname zijn bevestigd. Er zal tevens op ministerieel niveau een interdepartementale commissie in het leven worden geroepen om de ontwikkelingen nauwgezet te monitoren en de regering van de nodige adviezen te voorzien.

Nogmaals wordt waardering en solidariteit uitgesproken aan de Volksrepubliek China voor de manier waarop tot nog toe is omgegaan met de uitbraak van het Novel Coronavirus en de daartoe getroffen maatregelen.

Tenslotte wordt gewezen op de reeds gedane oproep om geen paniek te zaaien en de verspreiding van valse berichten na te laten.

Health & Fitness Laws & Regulations Press Releases

Images may be subject to copyright.
Download our mobile apps and keep up to date with news, events, deals and search for businesses near you.

 


If you like what you read, follow us on Facebook, Twitter and Instagram to get the latest updates.

Recent Articles

February 24, 2020
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ...

February 21, 2020
IDOS Opiniepeiling: NDP stevent af op een verkiezingsnederlaag

84.4% van de kiezers is ontevreden over de huidige economische situatie en 77.2% geeft aan, dat de huidige situatie waarin Suriname verkeert slechter is dan wat het 1 jaar geleden was. De regering Bouterse - Adhin krijgt een gemiddelde cijfer van 4.6

February 21, 2020
Volksgezondheid doneert bij heropening Stichting voor het Kind

Na ruim vier jaar gesloten te zijn, vond de heropening van Stichting voor het Kind (Stivoki) plaats. Dit heugelijk feit vond plaats onder aanwezigheid van vertegenwoordigers van diverse ministeries waaronder Volksgezondheid, Sociale Zaken ...

February 21, 2020
Korte reactie NIKOS op IDOS peiling van februari 2020

Het IDOS heeft een opiniepeiling gepubliceerd, waarvan het stemgedrag van de kiezer in Paramaribo is vrijgegeven. Onze complimenten dat IDOS de draad weer heeft opgepakt. In het bericht van IDOS wordt een opiniepeiling van NIKOS genoemd, maar ...

By NIKOS

Get noticed online!
Boost your business or products with
targeted advertisement on our platform!

Download today!

Browse Categories

more categories

New Deals

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'