ARVAS wil certificering koeltechnici

De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) heeft op vrijdag 12 juli 2019 een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Stephen Tsang van het ministerie van Handel, Indusrie & Toerisme. Tijdens dit bezoek hield de associatie een presentatie voor de minister waarbij een uiteenzetting is gegeven over het doel, de missie en de visie van ARVAS. Verder is er ook ingegaan op de verworvenheden van de Associatie.

De vereniging ziet graag de aanname van wetten en besluiten door de overheid ter ordening van deze sector. Ze vroegen de minister daarom dit aandachtspunt zo snel als mogelijk ter hand te willen nemen, daar dit beroep niet meer vergunningsplichtig is en sommige koeltechnici het niet zo nauw nemem met de naleving van de vastgestelde richtlijnen. De Nimos-directeur, Cedric Nelom die ook deel uitmaakte van de delegatie vroeg minister Tsang regelgeving vast te stellen met interne normen. Hij dacht aan certificering van koeltechnici bedrijven. Een ander lid van de associatie zei blij te zijn indien dit gebeurd. Koelmiddelen hebben namelijk een negatieve impact op het klimaat en milieu en om dit te beperken, zou dit intiatief goed zijn.

Minister Stephen Tsang was blij met het bezoek en zei dat ten aanzien van het ondernemers- en investeringsklimaat (ease of doing business) de certificering belangrijk is voor het beroep. Hij adviseerde de Associatie samen met het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) richtlijnen vast te stellen waaraan deze sector zich dient te houden. De gecertificeerde bedrijven zullen zich conform de arbiedswetgeving en het CVQ level systeem ( level 1 t/m 4) kunnen registreren bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Geschiedenis ARVAS
ARVAS is opgericht op 4 November 2009 en bestaat momenteel uit 52 leden. De Associatie is opgericht voor personen en bedrijven werkzaam in de koeltechniek. Het doel van ARVAS is om de belangen van personen en bedrijven, die werkzaam zijn in de koeltechniek te behartigen. Tevens maakt de organisatie zich sterk voor het op een veilige en milieuvriendelijke manier bijbrengen van de nodigde kennis van haar leden en overige koeltehnici. De HC carbon gastraining is één daarvan. Hierbij worden de technici geleerd hoe carbongas van onder andere air-conditioning & refrigeration koelkasten /freezers en watercoolers en R-290a voor woonhuis en- kantoor airco's te vervangen. Leden van de ARVAS hebben zelf ook trainingen gevolgd hier en in het buitenland en willen deze kennis delen met anderen in de sector.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment