Beëdiging milieu inspecteurs tot Buitengewoon Agent van Politie

Source/ Image by: De Boodschap | Thursday 10 Januari 2019

Een groep van zevenenveertig milieu inspecteurs van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (B.O.G.), werd door procureur generaal Roy Premchand Baidjnath Panday benoemd in de functie van Buitengewoon Agent van Politie (BAVP). Dit vond plaats op dinsdag 8 januari 2018, op het terrein van het B.O.G aan de Rode Kruislaan.

Aan de milieu inspecteurs worden extra bevoegdheden toegekend ter handhaving van de wetgeving in het kader van Public Health en wel milieu hygiene. Met deze installatie zijn de milieu inspecteurs namelijk gerechtigd boetes uit te schrijven, waarna er proces verbaal opgemaakt zal worden. Tijdens zijn toespraak, gaf Baidjnath Panday de groep daarom mee hun werk naar eer en geweten uit te oefenen en te handelen binnen de perken van de wet. Ook minister Antoine Elias van  Volksgezondheid verwacht dat de nieuwbakken BAVPers het werk naar behoren zullen uitvoeren, zonder aanziens des persoons.

Tijdens de beëdiging waren er drie geestelijken aanwezig voor het voorhouden van de belofte, die zou worden afgenomen van de milieu inspecteurs. Volgens Astracia Warner, onderdirecteur van het BOG, is de laatste groep BAVPers intussen gepensioneerd. Zij gaf verder te kennen dat het snelrechtsysteem met betrekking tot de tabakswet dit jaar geïmplementeerd zal worden. Hiervoor zullen de BAVPers en afgevaardigden van onder anderen de Douane, de politie, de Economische Controle Dienst en de Dienst Arbeidsinspectie worden getraind.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment