Begrotingsbehandeling start 01 april

De behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2019, Wet Staatsbegroting 2019, begint op maandag 1 april 2019.

Tijdens de Begrotingsbehandeling worden de ontwerpbegrotingen van uitgaven en ontvangsten van alle 16 ministeries behandeld. De ontwerp Staatsbegroting is op 1 oktober 2018 ingediend.

De Commissie van Rapporteurs bestaat uit de leden: Amzad Abdoel (voorzitter), Asiskumar Gajadien, Yvonne Maabo, Diana Pokie, Celsius Waterberg, Carl Breeveld, Jennifer Vreedzaam, William Waidoe, Wendell Asadang, Gregory Rusland, Raymond Sapoen, Cleon Gonsalves Jardin de Ponte, Rossellie Cotino, Krishnakoemarie Mathoera en Oesman Wangsabesari.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment