Begrotingsbehandeling verschoven naar januari 2019

Source by: De Boodschap | Image by: Wiki Commons | Tuesday 04 december 2018

De behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2019, Wet Staatsbegroting 2019, is uitgesteld naar januari 2019. Niet alle vaste commissies hebben nog kunnen vergaderen met de ministeries, waardoor het niet haalbaar is om met de Begrotingsbehandeling te beginnen. Tijdens de Begrotingsbehandeling worden de ontwerpbegrotingen van uitgaven en ontvangsten van alle 16 ministeries behandeld. De ontwerp Staatsbegroting is op 1 oktober 2018 ingediend.

Later deze maand zal de voorzitter van de commissie die de begrotingen voorbereid, Amzad Abdoel, de verslagen van de vaste commissies bespreken.

Vóór aanvang van de Begrotingsbehandeling worden de Algemene Politieke Beschouwingen gehouden.

De Commissie van Rapporteurs bestaat uit de leden: Amzad Abdoel (voorzitter), Asiskumar Gajadien, Oesman Wangsabesari, Diana Pokie, Celsius Waterberg, Carl Breeveld, Jennifer Vreedzaam, William Waidoe, Wendell Asadang, Gregory Rusland, Raymond Sapoen, Cleon Gonsalves jardin de Ponte, Rossellie Cotino, Krishnakoemarie Mathoera en Yvonne Maabo. Vermeld DNA op haar website.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment