Bemensing diplomatieke missies

Paramaribo – Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft als één van de kerntaken de interactie met de internationale gemeenschap op basis van principes van gelijkwaardigheid, respect voor de soevereiniteit, solidariteit, bescherming en versterking van de rechtsstaat, mensenrechten en democratische waarden en normen, alsmede respect voor internationale beginselen. Deze waarden, normen en beginselen worden nadrukkelijk onderschreven door de Regering onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi.

Inmiddels is een succesvolle inhaalslag gepleegd met betrekking tot onze internationale en regionale aanwezigheid, het verbeteren van onze reputatie en imago alsook het aanhalen van functionele en betekenisvolle samenwerkingsverbanden. Eén van de werkarmen voor het uitvoeren van het buitenlands beleid zijn de vertegenwoordigers van de Republiek Suriname in het buitenland. Alvorens als zodanig benoemd te worden moeten de geïdentificeerde kandidaten een uitgebreide proces van voorbereiding ondergaan. Pas na hun benoeming zullen zij deel uitmaken van de buitenlandse dienst.

Eerder dit jaar is een aanvang gemaakt met de terugroeping van vertegenwoordigers op het hoogste niveau op de diverse buitenposten. Voor de implementatie van het beleid, zoals vastgesteld in het Herstel Plan en het Ontwikkelingsplan en de Beleidsnota van het ministerie, alsook het effectief onderhouden van de bilaterale contacten en het uitdragen van het beleid in multilaterale fora, is het alleszins noodzakelijk dat de buitenposten wederom worden bemenst op het hoogste niveau.

Ter invulling van de buitenposten en ter voorbereiding op hun mogelijke benoeming tot Chefs de Postes, wordt door het ministerie van BIBIS voor een groep potentiële kandidaten een diplomaten training verzorgd. Deze bestaat uit een algemeen deel met theorie en praktijk van diplomatie, een Surinaams deel waarin de specifieke aspecten van het Surinaamse ontwikkelings- en hierop gebaseerde buitenlandse beleid uitvoerig aan de orde komen, alsook de aspecten met betrekking tot taakstelling, functionering en verwachte rapportages, incl. protocol.

Hierna zal op basis van bepaalde criteria, worden overgegaan tot de benoemingen met inachtneming van de gebruikelijke internationale procedures, met name de diplomatieke regels terzake. De in de samenleving circulerende lijst met namen heeft veel aandacht getrokken. Het Ministerie bevestigd dat deze personen het eerder aangegeven opleidingstraject volgen. Anderen zullen tezijnertijd ook een opleiding als aangegeven volgen.

Het is op dit moment nog niet opportuun en niet mogelijk om te bevestigen welke kandidaten inderdaad benoemd zullen worden, aangezien de finale evaluatie van deze potentiële Chef de Postes nog niet is afgerond. De zorgvuldigheid vereist dat kandidaten zelf volledig op de hoogte worden gesteld en dat de ontvangende landen geïnformeerd worden en procedures daarbij correct worden gevolgd.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is een professionele organisatie en stelt alles in het werk dat de Surinaamse diplomatie op waardige en kundige wijze, en in het belang van Land en Volk wordt uitgedragen.

Bron: CDS

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

 / 
Social Suriname

Inloggen

Bericht versturen

Mijn favorieten