Betaling rij- en voertuigenbelasting ook mogelijk bij EBS kassa’s

Source / Image by: De Boodschap | Thursday 29 November 2018

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is onlangs met het ministerie van Financiën overeengekomen dat zij met ingang van maandag 3 december 2018 ook via haar loketten de ontvangsten van de gelden, bestemd voor rij- en voertuigenbelasting zal doen.

Vanaf maandag 3 december 2018 zijn klanten/burgers bij de incassokantoren/dienstencentra: Latour, Zorg en Hoop, Saramaccastraat, Munder, EBS Nickerie en het EBS Hoofdkantoor terecht om aan hun betalingsverplichting te voldoen.

Ook aan de werknemers van de EBS wordt de gelegenheid geboden om via de EBS kassa’s aan hun betalingsverplichting te voldoen. Aan hen is de mogelijkheid geboden om contant of via inhouding door het Pensioenfonds van de EBS de rij-voertuigenbelasting te voldoen. Vanochtend was de algemeen directeur Rabindre Parmessar een van de eerste EBS-ers die bij de kassa op het hoofdkantoor aan de Noorderkerkstraat zijn betaling verrichtte.

Belanghebbenden dienen het nummerbewijs, kentekennummer van desbetreffend rij- of voertuig en de ID kaart te overleggen en worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om door middel van contante betaling of betaling via het POS systeem aan hun belastingverplichting te voldoen. De sticker en het betaalbewijs worden op locatie afgegeven. Middels deze optie aan te bieden aan haar klanten/burgers wenst de EBS een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van haar imago binnen de samenleving.

Snel overzicht van betaalpunten:

Related Links

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment