Bezoek Ashanti Koning goed voor diasporagemeenschap Suriname

Source / Image by: De Boodschap | Saturday 24 november 2018

Het Directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) vindt het een unicum dat zo een hoge gezagdrager van het Ashanti-koninkrijk uit Ghana een bezoek brengt aan Suriname. De Surinamers van Afrikaanse komaf erkennen het belang te weten waar zij vandaan komen en het kunnen delen van deze kennis met andere bevolkingsgroepen. Dit kan ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons land.

Directeur Elviera Sandie, van het directoraat Cultuur voert aan dat deze Surinamers in alle sectoren zichtbaar zijn en een wezenlijke bijdrage leveren. Deze groep heeft het land van herkomst langer dan een eeuw geleden verlaten, maar zijn er toch in geslaagd de basis culturele normen en waarden in stand te houden.

De bilaterale samenwerking tussen Suriname en Ghana bestaat in vergelijking met andere landen niet zo lang. De Ambassadeur uit Ghana in Suriname heeft onlangs haar geloofsbrieven aan ons Staatshoofd aangeboden. De diplomaat resideert in Brazilië. Het directoraat cultuur had het genoegen om kennis te maken met de ambassadeur die ook historische banden heeft met ons land. Wanneer er sprake is van het versterken van bilaterale banden tussen landen, wordt er een paragraaf opgemaakt om die vervolgens in een overeenkomst vast te leggen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur die daar ook een enorme bijdrage aan levert,  staat nu op het punt om de relatie uit te bouwen.

Het bezoek van de Ashanti koning van Ghana is een markante gebeurtenis, in het bijzonder voor de Surinamers  van Afrikaanse komaf. Het cultureel erfgoed is voornamelijk bewaard gebleven onder de 5 stammen, met hun stamhoofden in het binnenland van Suriname. Daarnaast zijn er nog nazaten woonachtig op de plantages. Dit bezoek zal ertoe bijdragen dat de waarden die typisch zijn voor de doelgroep van Surinaamse komaf, grotere erkenning en waardering zullen genieten.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment