Bloeddruk

Sponsored Article

Source / Image by: Health Control N.V.

De bloeddruk is normaal als de bovendruk lager is dan 140 mm Hg (14 cm Hg) en de onderdruk lager dan 90 mm Hg. Voor personen met bepaalde ziekten zoals suikerziekte of ernstig nierlijden liggen de grenzen van normale bloeddruk lager. Tal van factoren spelen mee bij het ontstaan van een hoge bloeddruk. Sommige van die factoren kan u niet beïnvloeden, zoals erfelijkheid, leeftijd (de kans op hypertensie neemt toe met de leeftijd), geslacht (hypertensie treft vooral mannen boven de 60 jaar. Vrouwen worden vaak na de menopauze door hypertensie getroffen), afkomst (mensen met een donkere huidskleur lijden meer aan hypertensie).

Contact gegevens

Related Articles

Related links

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment