This week we'll EXPLORE: Stichting Bosbeheer en Bostoezicht

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is opgericht op 22 augustus 1998 door de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die toen verantwoordelijk was voor het beheer van het Surinaams bos. Sinds 2005 is de SBB een werkarm van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond – en Bosbeheer.

De SBB houdt kantoor aan de Ds. Martin Luther Kingweg pc. no. 283 in Paramaribo. Ter optimalisatie van haar werkzaamheden heeft de SBB veldposten te Nieuw Nickerie, Apura, Stichting Experimentele Landbouw (S.E.L.), Afobaka, Brownsweg en Mungo. Ook zijn er wegcontroleposten te Stolkertsijver, aan de Libanonweg (Wanica) en te Paranam. De eerste Algemeen Directeur van de SBB was de heer Ir. Iwan E.A. Krolis.
De SBB kent 5 directoraten:

 • Bosbeheer
  Dit directoraat draagt zorg voor de controle op de bos inrichting en verricht veld-, weg-, zagerij- en mobielecontrole werkzaamheden. Ook worden de keuringen bij de export van hout en houtproducten door medewerkers van dit directoraat verricht;
   
 • Onderzoek en Ontwikkeling
  Het Directoraat Onderzoek en Ontwikkeling heeft als hoofdtaak onderzoek te verrichten en ontwikkelingen bij te houden aangaande de bosbouwsector en hieraan gerelateerde sectoren;
   
 • Facilitaire diensten
  Hieronder vallen de afdelingen: Informatie Technologie, Data Processing en Fomulieren Beheer en Logistiek.
   
 • Bosbouw Economische Diensten
  Dit directoraat is belast met de economische analyses van de bosbouwsector;
   
 • Financiele- en Personeelszaken
  Dit directoraat is verantwoordelijk voor de Boekhouding, de Debiteuren Administratie, de inning van bosheffingen en het personeelsbeleid

Daarnaast is er:
Het onderdirectoraat Juridische Zaken
Dit onderdirectoraat is belast met het inventariseren en het doen van aanbevelingen ter zake van de verbetering van de bestaande (bosbouw/ milieu) wetgeving.

Deze directoraten moeten duurzaam bosbeheer bevorderen en toezicht houden op de naleving van de Wet Bosbeheer. De SBB bestaat uit een gemotiveerd team van meer dan 100 personeelsleden, waarvan het over grootste deel werkzaam is op het directoraat Bosbeheer en de functie van Boswachter bekleedt.

Doelstelling
De SBB heeft als doel het bevorderen van een duurzame, optimale benutting van de bossen van Suriname in het algemeen en van de voor houtproductie bestemde bossen in het bijzonder door toepassing van de in de Wet Bosbeheer 1992 en andere relevante wet en regelgeving daarvoor gegeven richtlijnen.

Ter verwezenlijking van haar doel is de SBB belast met onder meer de volgende taken:

A. Toezicht op de naleving van de regels betreffende bosbeheer door:
i) Inning retributies en andere heffingen
ii) Controle op de bosexploitatie, het vervoer, de verwerking en export van bosproducten
iii) Controle op het rationele gebruik van het bos

B. Ontwikkelen van het beleid en formuleren van regelgeving met betrekking tot de bosbouw;

C. Advies uitbrengen op het gebied van bosbouw aan de regering, instanties en stakeholders;

D. Inventarisatie van de bossen.

Browse Categories

more categories

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'