Boot camp biedt ondernemers doelgerichte business kansen aan

Steeds meer bedrijven beseffen de belangrijkheid van het groen ondernemen, de transparantie bij het aanbieden van producten en informatieverschaffing naar klanten toe.

Het is daarom als ondernemer goed om regelmatig het bedrijsportfolio te evalueren. Een goede manier om dit te doen, is om hun waarde positie te bepalen. Hierdoor kunnen ze goed inspelen op specifieke kwaliteiten en capaciteiten binnen hun onderneming. Om bestaande en startende ondernemers o.a.deze tools aan te reiken heeft het Ondirectoraat Ondernemerschap van het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme in samenwerking met de Caribbean Climate Innovation Center en de inter-American Development Bank Group op zaterdag 28 juli en zondag 29 Juli 2019 een Boot Camp gehouden. Een belangrijke voorwaarde van deze Boot Camp was dat de bedrijven in groen ondernemen moeten investeren. Daarbij moest er een evenwicht zijn tussen economische, ecologische en sociale belangen.

De IDB chief operations, Mariko Russel ging tijdens haar toespraak in op de broeikasteffecten in Suriname die wereldwijd ook de balans van het klimaat verstoren. Deze klimaatveranderingen veroorzaken extreme weersomstandigheden zoals droogte en hittegolven, overstromingen en orkanen. Ze was daarom enorm ingenomen met het groen ondernemen door de ondernemers. Ook geeft zij aan altijd deze initiatieven te ondersteunen welke bijdragen aan de stimulans van duurzame groene economiën. Ook mevrouw Rachel Koningsbloem-Pinas die namens minister Stephen Tsang het woord voerde, zei enorm blij te zijn met de participatie van de bedrijven. Ze bemoedigde hen daarom aan de onderste uit de kan te halen door zoveel mogelijk creatief en innovatief te zijn.

Koningsbloem benadrukt dat het Ministerie volledig ondersteuning biedt aan de startende en doorstartende ondernemers die doelgerichte, duurzame en veilige ondernemerschapsdoelen wensen te bewerksteliggen die ten gunste liggen van mens en milieu. Met de quote: Treat the earth well: it was not giving to you by your parents, it was loaned to you by your children bemoedigde ze de entrepreneurs door te gaan op de ingeslagen weg.

De ondernemers zijn tijdens de 2 dagen Boot Camp onderricht geworden in o.a. hoe goede marktonderzoek te doen, hoe een goede financiële plan op te zetten, hoe zich te onderscheiden van de concurrent, het vergroten van naamsbekendheid en het kort en krachtig presenteren van hun milieuvriendelijke onderneming. Onder deskundige begeleiding van een jury bestaande uit: Ruiz Kartoredjo, motivational speaker en oprichter van Jamur Institute of education and advice, dhr. Rattan Kalka, manager Business Support Services van het Suriname Business Development Center (SBC) en Chanelva Dans van het Onderdirectoraat ODO hebben de entrepreneurs vol overtuiging hun sales pitch gepresenteerd. Met dit voorproefje hebben de bedrijven een indicatie welke verbeterpunten door te voeren aan hun bedrijfsplan.

De Caribbean Climate Innovation Center zal na deze fase de ondernemers verder persoonlijk begeleiden. De uiteindelijke finale zal plaastvinden in september 2019 op het ministerie van HI&T. Van de 11 bedrijven zullen de twee beste bedrijfsideeën uitgekozen worden voor de afgevaardiging naar Nederland. Daar zullen de bedrijven het op international niveau opnemen tegen andere landen. Het beste concept wordt beloond met een geldsbedrag van Euro 10.000, de tweede na beste krijgt Euro 5.000 en de derde plek krijgt een geldsbedrag van Euro 2.500.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment