Source: NII / HIT De verschillende recreatieoorden blijven vooralsnog gesloten. In samenspraak met de districtscommissarissen is besloten deze gelegenheden in de districten voorlopig nog niet open te stellen. Zeker de oorden die zich bevinden in de risicogebieden (grensgebieden). Volgens Rachel Koningsbloem-Pinas, directeur Toerisme van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT), zal spoedig zal […]

Read More

Source: NII Het gemeentelijk bestuur van Xianning City (provincie Hubei / China) heeft een partij beschermingsmateriaal, inclusief reinigingsmiddelen, geschonken aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). De partij bestaat uit: handzeep, handsanitizer, mond- en neuskapjes. De schenkingsmiddelen zijn op donderdag 13 mei door de Xianning City’s zaakgelastigde in Suriname, Hu Zhiding, overhandigd aan RO-minister Edgar […]

Read More

Source: NII Het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HIT) heeft als ondersteunende maatregel in verband met de COVID-19 crisis bepaald dat enkele strategische goederen worden vrijgesteld van invoerrechten. Het gaat om goederen voor hygiëne en ter bescherming van de gezondheid, te weten: waterstofperoxide, tandpasta, rubbing alcohol (Isopropyl alc), dettol, wegwerp handschoenen, mond- en neuskapjes, […]

Read More

Source: NII Het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HIT) heeft diverse klankborden ingesteld, om samen met het bedrijfsleven te overleggen over het “nieuwe normaal”. Het doel van het ministerie is om via dit overlegplatform de ondernemers in staat te stellen om suggesties, aanbevelingen en voorstellen te doen om uiteindelijk te gaan naar “normalisatie”. Volgens […]

Read More

Source: NII Via het bestaande pilot program Innovation for Firms in Suriname (IFS) zal de particuliere sector ondersteund worden in deze crisis. Dit programma heeft tot doel innovatie en concurrentievermogen in bedrijven in Suriname te bevorderen. Met een speciale ronde van de IFS zullen voorstellen van particulieren gefinancierd worden langs drie actielijnen. Zo gaf Rachel […]

Read More

Souce: NII [Dutch] – Minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een persconferentie over de sociale steunmaatregelen als onderdeel van het COVID-19 Noodfonds gehouden. Deze persconferentie werd gehouden in het COVID-19 Management en Media Centrum, in de Congreshal op woensdag 13 mei 2020. De Regering heeft het fonds ingesteld in samenspraak met het […]

Read More

Source: NII [Dutch] – Om zoveel mogelijk het Caraïbisch gebied te kunnen voorzien van landbouwproducten uit Suriname, heeft minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij een ontmoeting gehad met Jean-Charles Mystral, Consul-Generaal van Haïti in Suriname. In aanwezigheid van onder andere een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken en mw. S. Jankie van […]

Read More

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën gaat vandaag tijdens de reguliere persconferentie van het COVID-19 Crisis Managementteam nader in op het COVID-19 Noodfonds. Na aanname van de Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand heeft de Regering met technische ondersteuning van het managementteam en input van de hardst getroffen sectoren een overbruggings- en sociaal ondersteuningsplan uitgewerkt. Dit staat bekend als […]

Read More

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt bekend dat, in het kader van de verhoogde bankkosten en het gefaseerd stopzetten van transacties middels cheques door de verschillende bankinstellingen, er per ingaande maandag 11 mei 2020 geen betalingen middels cheques meer zullen worden geaccepteerd bij de kassa. Voor klanten die geen contante transacties wensen te plegen zijn […]

Read More

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft de opdracht gegeven aan alle ressortkantoren voor verhoogde aanmaak van plantmateriaal. Dit naar aanleiding van het feit dat vanaf de COVID-19 pandemie …

Read More

De Regering van Suriname is de afgelopen drie jaar begonnen met hervormingen van de agrarische sector om haar agrarische overheidsdiensten te moderniseren via Beleidsleningen). Deze beleidsleningen hebben de basis gelegd voor de voorgestelde …

Read More

De bewoners van het dorp Asidonhopo, hebben door tussenkomst van Granman Aboikoni, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, benaderd voor zoete bataat plantmateriaal. Minister Rabin Parmessar heeft hier meteen gehoor aan gegeven.

Read More

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Financiën hebben de uitbetaling van de salarissen en het vakantiegeld van het personeel van bananenbedrijf FAI N.V. gerealiseerd.

Read More

Als wij praten over duurzame energie(RENEWABLE ENERGY) is het energie waarvan de bron voor altijd toegankelijk is.

Read More