Souce: Healthmatters Als je het druk hebt en als er veel dingen gaande zijn in je leven, dan is het soms lastig om je focus te behouden en geconcentreerd je werk te doen. Je voelt je dan opgejaagd en het is absoluut niet productief! Ik heb een ‘tool’ die kan helpen om je op zo’n […]

Read More

Source: NII De commissie ‘Mensgebonden Wetenschappelijk Onderzoek’ MWO is geïnstalleerd. Deze commissie heeft tot doel de directeur van Volksgezondheid te ondersteunen in het screenen van klinische en wetenschappelijk onderzoeken en onderzoekstrajecten, maar ook het promoten hiervan. Volgens de voorzitter van de commissie Priya Gopalrai zijn de mensgebonden onderzoeken, onderzoeken waarbij de mens centraal staat. Hierbij […]

Read More

Source: Bic Wanica Noord-West COVID-19 maatregelen alle openbare aangelegenheden en bedrijven in Suriname.  

Read More

Source: Covid-19.sr Vandaag keren 264 ingezetenen uit Nederland terug naar Suriname met een repatriëringsvlucht uitgevoerd door de KLM. De geplande aankomst is half vijf ‘s middags Surinaamse tijd. De afhandelingsprocedure op Schiphol is feilloos verlopen. Op deze vlucht zijn zowel SLM als KLM tickethouders aanwezig. De Surinaamse ambassade heeft alles in het werk gesteld om […]

Read More

Source: Covid-19.sr Suriname heeft nu een 11e COVID-19 besmette persoon erbij. Het gaat om een illegale man die met nog negen anderen door de politie nabij de marine basis van Nieuw Amsterdam werd aangehouden op zaterdag 16 mei 2020. Deze persoon is in isolatie geplaatst. De overige personen waren reeds in quarantaine geplaatst. De autoriteiten […]

Read More

Source: NII Het gemeentelijk bestuur van Xianning City (provincie Hubei / China) heeft een partij beschermingsmateriaal, inclusief reinigingsmiddelen, geschonken aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). De partij bestaat uit: handzeep, handsanitizer, mond- en neuskapjes. De schenkingsmiddelen zijn op donderdag 13 mei door de Xianning City’s zaakgelastigde in Suriname, Hu Zhiding, overhandigd aan RO-minister Edgar […]

Read More

Source: NII Het recentelijk geïnstalleerd stichtingsbestuur van het nieuw streekziekenhuis te Atjoni, onder leiding van Rick Kromodihardjo, maakte haar opwachting op het commissariaat aldaar. De districtscommissaris, Humpry Jeroe maakte kennis met de voorzitter en enkele leden van het bestuur. Dit vond plaats op woensdag 13 mei 2020. V.l.n.r.: M. Hunker, dc H. Jeroe, J. Misiekaba, […]

Read More

Source: NII / Covid-19.sr Een groep Surinaamse ingezetenen mag op zondag 17 mei het vliegtuig instappen en terugkomen naar Suriname. Op deze vlucht, die wordt uitgevoerd door de KLM, zullen naar schatting 320 repatrianten aan boord zijn. Door de Surinaamse ambassade is alles in het werk gesteld om deze groep veilig en op een verantwoorde […]

Read More

Source: Covid-sr Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur heeft nog geen besluit genomen hoe het schooljaar te continueren. De staf van het ministerie werkt samen met het ministerie van Volksgezondheid protocollen uit. Rekening wordt gehouden met het voorkomen van community spreiding, sluiting van de grenzen, familiebanden in het binnenland, leerlingen die de grensrivieren niet […]

Read More

Souce: NII [Dutch] – Minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een persconferentie over de sociale steunmaatregelen als onderdeel van het COVID-19 Noodfonds gehouden. Deze persconferentie werd gehouden in het COVID-19 Management en Media Centrum, in de Congreshal op woensdag 13 mei 2020. De Regering heeft het fonds ingesteld in samenspraak met het […]

Read More

Wereldwijd wordt op 12 mei de ‘Internationale Dag van de Verpleging’ (International Nurses Day) herdacht. Deze dag is ook wel bekend als ‘Dag van de Zorg’ en de verjaardag van Florence Nightingale.

Read More

Bron/ Source: NII De regering heeft in het kader van het tegengaan van de verdere verspreiding van het COVID-19 coronavirus een gefaseerde versoepeling van de huidige maatregelen aangekondigd. President Desiré Delano Bouterse heeft in een televisietoespraak op zaterdag 9 mei 2020 een vijftal aangepaste maatregelen aangekondigd, dit met in achtneming van de specifieke Surinaamse situatie. […]

Read More

De vordering van de herbouw van het oude Parlementsgebouw en Algemene Zaken verloopt na zes maanden moeizaam. Geen volle bezetting en stagnatie in de levering van materiaal, zijn de voornaamste oorzaken die de bouwwerkzaamheden beïnvloeden.

Read More

Het COVID-19 Crisis Managementteam is vandaag gesprekken gestart over de mogelijke aanpassing van de COVID-19 maatregelen die gelden in het kader van de partiele lock down. In overleg met departementsdirecteuren van verschillende ministeries wordt ..

Read More

Het verloop van de landelijke operatie ‘Drin dresi wakti siki’, die op 30 april 2020 is ingegaan, is vandaag besproken met de districtscommissarissen. Tijdens deze tussentijdse evaluatie is naar voren gekomen wat goed is gegaan alsook uitdagingen waa

Read More

Headlines – Updates – COVID – 19 – Persconferentie – Regering i.s.m het Nationaal COVID-19 Management Team (NCMT)

Read More

Op de eerstvolgende repatriëringsvlucht van Nederland naar Suriname op vrijdag 8 mei zitten personen die op 14, 15, 15, 16 en 17 maart 2020 terug zouden moeten keren naar Suriname.

Read More

Een groeiende dreiging van het COVID-19 virus gaat uit van de grensgebieden. 

Read More

Op de rivieren langs de oost- en westgrens van Suriname is er minder beweging. Hoewel er enkele koppige burgers zijn die toch proberen door de mazen in het systeem te glippen, zijn er geen bijzondere aandachtspunten te melden.

Read More