Tot mijn grote verbazing moest ik als opleidingscoördinator van de Masteropleiding Social Development & Policy vernemen uit het boek: ‘Bronnenverzameling ten behoeve van het boek van visie naar verworvenheden regering Bouterse-Adhin 2015-2020’ dat de accreditatie van onze opleiding schijnbaar een verdienste is geweest van de regering Bouterse-Adhin.  Op drie bladzijden (571-573) wordt er gesproken over […]

Read More

Source: DA’91 Volgens de partijraad voorzitter, Sunil Oemrawsingh, van DA’91 is de ingezette hetze in de vorm van een stemadvies van de “stem slim groep” tegen de progressieve partijen karakterloos. Oemrawsingh herkent de initiatiefnemers van dit immoreel stemadvies niet meer, omdat juist deze mensen die zich achteraf aansloten bij de moedigen van het eerste uur […]

Read More

Source: covid-19.sr Herman Jintie, algemeen directeur van de Medische Zending heeft op de COVID-19 persconferentie een update gegeven over de COVID-19 situatie in de zorggebieden. In de periode 24 april tot 14 mei zijn vier missies uitgevoerd te Gonini en Tjaboetabiki, Stoelmanseiland tot en met Langatabiki en Lawatabiki en omgeving. Er zijn tijdens deze missie […]

Read More

Source: covid-19.sr De Braziliaanse man die recentelijk als de elfde COVID-19 besmette persoon in Suriname is genoteerd, is uit voorzorg overgebracht naar de Intensive care unit van het St.Vincentius Ziekenhuis. Na de positieve uitkomst van de test is hij in isolatie geplaatst in het Regionaal Streekziekenhuis Wanica. Zo deelde directeur Minouche Bromet van het Bureau […]

Read More

Source: NPS / Patricia Etnel Om alle geregistreerde kleine en middelgrote bedrijven in aanmerking te laten komen voor aanbestedingen en dus opdrachten van de overheid. Ga ik mij hardmaken voor een kleine en middelgrote bedrijf registratie kantoor waar alle bedrijven die aan bepaalde randvoorwaarden voldoen zoals het minimale/maximale aantal medewerkers, voldoen van belasting verplichtingen en […]

Read More

Source: NII Het Secondary and Technical Education Support (STES) Project gefinancierd door de Islamic Development Bank wordt thans uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het betreft de bouw van een moderne schoolcampus te Hanover in het district Para. Middels een openbare aanbesteding is een internationaal bouwbedrijf aangetrokken voor de bouw van de […]

Read More

Source: JTV Beste klanten, Vanwege de gestegen kosten voor de aanschaf van beschermingsmiddelen tegen het COVID-19 (Corona) virus, is JTV helaas genoodzaakt haar tarieven voor tandheelkundige verzekeringspakketten en incidentele tarieven, per 23 mei 2020, te moeten aanpassen. Hieronder vindt u de aanpassing van de verzekeringspakketten. De pakketten zijn een jaar geldig. Het BASISPAKKET voor kinderen […]

Read More

Source: NII / HIT Om de druk op de beschikbare valuta te ontlasten, is de regering in de hoedanigheid van het Ministerie van Handel Industrie & Toerisme in zee gegaan met de ISDB, om via haar financiële werkarm, de ITFC, geneesmiddelen en medische verbruiksartikelen aan te kopen voor de totale Surinaamse gemeenschap. De aankopen worden […]

Read More

Source: Covid-19.sr / NII Suriname zal als land de COVID-19 epidemie moeten doorstaan. Het is volgens directeur Volksgezondheid Cleopatra Jessurun alleen de vraag hoe wij dat willen doorstaan. “Willen wij het doorstaan als wat we nu zien in ons buurland Brazilie en graven met poclains alleen maar om de doden in te bewaren of willen […]

Read More

Source: NII Morgen, vrijdag 22 mei, zullen ruim 500 personen financiële steun hebben ontvangen uit het COVID-19 Noodfonds. De registraties zijn afgelopen maandag gestart bij het COVID-19 Support Center aan de Gongrijpstraat. Personen die werkloos zijn geworden of een verminderd inkomen genieten melden zich daar. Mensen die vragen hebben of de registratie voor AKB wensen […]

Read More

Source: Covid-19.sr / NII De Braziliaanse man die onlangs als het elfde positieve COVID-19 geval in Suriname is genoteerd, heeft met weinig personen contact gehad. Dit liet directeur Cleopatra Jessurun van Volksgezondheid weten tijdens de COVID-19 persconferentie op woensdag 20 mei. Op maandag 18 mei werd bekend dat de man drie dagen eerder te Nieuw-Amsterdam […]

Read More

Source: NII President Bouterse presenteert maatregelen in verband met verkiezingen Over enkele dagen gaat Suriname naar de stembus. De afgelopen weken is de Regering continu bezig geweest om te garanderen dat de verkiezingen doorgang kunnen vinden, en wel op maandag 25 mei 2020. Met inachtneming van de overwegingen wil de Regering eenieder zoveel mogelijk in […]

Read More

Source: NII Het ministerie van Financiën maakt hierbij bekend dat in het kader van de te treffen COVID-19 maatregel in ons land, de Regering heeft besloten om vooruitlopend op de wetswijziging de heffingskorting aan te passen van SRD 125 (honderd vijf en twintig Surinaamse dollar) naar SRD 750 (zeven honderd en vijftig Surinaamse dollar). Deze […]

Read More

Source: NII Het ministerie van Volksgezondheid gaat in deze fase mond-neusmaskers niet verplicht stellen. Zij wil wel faciliterend mee helpen denken. Men mag zelf beslissen hoeveel bescherming men denkt te hebben met mond-neusbedekkingen. Het voorgaande zei Volksgezondheidsdirecteur Cleopatra Jessurun op de COVID-19 persconferentie van woensdag 20 mei. Zij benadrukte dat het ministerie nooit en te […]

Read More

Source: NII In verband met de waarneming van de algemene, vrije en geheime verkiezingen op maandag 25 mei 2020, is een delegatie bestaande uit tien (10) waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in de Republiek Suriname gearriveerd. Zij zijn uit Washington, D.C. vertrokken met een chartervlucht. De delegatie wordt geleid door Gonzalo Koncke, […]

Read More

Source: NII Zoals bekend is via de Murabaha leningsovereenkomst, gesloten tussen de International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), een dochteronderneming van de Islamic Development Bank, en Suriname voor een bedrag van USD 25 miljoen, het mogelijk gemaakt dat basisgoederen, medicijnen, brandstof en inputs voor de agrarische sector onder gunstige voorwaarden kunnen worden geïmporteerd. Hierdoor kunnen […]

Read More
EBS: survey
21 May

N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft de afgelopen jaren een gefaseerde overgang gemaakt van traditionele verbruiksmeters naar de installatie van Smart Meters. Deze verschillen in veel opzichten van de traditionele meters en hebben voordelen voor zowel de klant als de utiliteit. In 2020 zet EBS de installatie van nog eens 21.000 Smart Meters voort. Als onderdeel […]

Read More

Source: STREI! Verklaring Anti Fraude Platform naar aanleiding van de Presidentiële Resolutie over de verkiezingsdag. Artikel 60 in de Grondwet is duidelijk. Essentie van de telling kan alleen met 2/3 meerderheid worden veranderd. Covid- 19 is NIET boven de Surinaamse Grondwet. #strei!

Read More

Source: Bic Paramaribo Noordoost De districtscommissaris van Paramaribo, bestuursressort Noordoost, Mike Nerkust heeft het stembureau personeel beedigd. De voorzitters, onder voorzitters, leden en plaats vervangende leden van de stembureaus in het bestuursressort hebben een belofte of eed afgelegd. Deze personen zullen bij de verkiezingen van 25 mei 2020 het stem gebeuren in goede banen moeten […]

Read More

Paramaribo, 21 mei 2020 Aan Standhouders Centrale Markt Paramaribo en de Vreedzaammarkt, Hierbij geeft de Belangen Organisatie Centrale Markt Paramaribo (B.O.C.M.P.) te kennen dat er in verband met de registratie voor tegemoetkoming uit het Covid -19 Noodfonds van de overheid vanaf Vrijdag 22 mei 2020 formulieren verstrekt zullen worden aan standhouders (en zijn /haar werknemers […]

Read More