Source: NII De CARICOM Electorale Waarnemersmissie heeft op, woensdag 20 mei 2020 haar werkzaamheden aangevangen met het afleggen van een beleefdheidsbezoek aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle. Tijdens het onderhoud heeft de bewindsvrouwe de delegatie welkom geheten in de Republiek van Suriname en het belang benadrukt, van de afvaardiging door de CARICOM van […]

Read More

De casino’s doen vanaf 20 mei 2020 hun deuren weer open. Ook de Centrale Markt en Vreedzaammarkt zijn vanaf vrijdag 22 mei 2020 weer toegankelijk voor publiek. Markten In samenspraak met de belangenorganisaties en de marktmeester worden de standhouders in de gelegenheid gesteld hun standplaats schoon te maken op donderdag 21 mei 2020. Zij zullen […]

Read More

Source: Covid-19.sr President Desi Bouterse zal morgen, donderdag 21 mei, het volk toespreken en het finale COVID-19 preventiebesluit nemen op basis van de adviezen van het COVID-19 managementteam. De laatste hand wordt nu gelegd aan de adviezen. De president zal het in zijn statement onder meer hebben over de naderende verkiezingsdag, het transport en de […]

Read More

Source: KPS De korpsleiding heeft op dinsdag 19 mei een groep politieambtenaren, die behoorden tot de Politie Ondersteuningsgroep (POG), bevorderd in de naast hogere rang. De politie ondersteuningsgroep werd in het jaar 1989 in het leven geroepen om de plaatselijke politie bij te staan tijdens haar werkzaamheden. Deze groep heeft in de frontlinie gewerkt tijdens […]

Read More

Source: VHP Wij zullen na 25 mei niet samenwerken met de NDP om een regeercoalitie te vormen. Er zijn binnen de VHP vier scenarios besproken over eventuele partners om mee samen te werken na de verkiezingsuitslag. De NDP valt buiten deze opties om mee samen te werken zegt onze voorzitter Chan Santhoki vanuit Coronie.

Read More

In navolging op de ernstige melding onzerzijds van 9 april jl. van de toen dreigende tekorten aan belangrijke geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en bij navraag bij diverse importeurs vanaf die datum tot heden brengt de Vereniging van Apothekers het volgende onder de aandacht: De tekorten van geneesmiddelen zoals insulines, geneesmiddelen tegen kanker, vele gebruikte geneesmiddelen […]

Read More

Source: NII Met de openstelling van het vernieuwde beddenhuis van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is een grote stap gezet naar een verbeterde zorg door verpleegkundigen en medici aan patiënten. President Desiré Bouterse, die op dinsdag 19 mei 2020 de ingebruikname van het beddenhuis bijwoonde, zei dat de regering de afgelopen jaren miljoenen heeft geïnvesteerd […]

Read More

Source: NII Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft een persconferentie belegd in de Congreshal om aan te geven wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de verkiezingsdag en de informele uitslag van de verkiezingen. Deze persconferentie was op dinsdag 19 mei. Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto, gaf aan dat kiesgerechtigden 1.5 – 2 […]

Read More

Source: NII President Desiré Bouterse is niet te spreken over het dossier dat het Openbaar Ministerie (OM) in elkaar heeft gezet inzake het in staat van beschuldiging stellen van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. De afgelopen weken is de bewindsman flink onder vuur genomen vanwege vermeende corruptieve handelingen. De procureur-generaal heeft naar aanleiding van een […]

Read More

Source: KPS Een politieambtenaar heeft op dinsdagochtend 19 mei twee dieven aangehouden te weten: Moreen H. en Imro L. In de vroege ochtend van dinsdag 19 mei werd de politieman wakker door een gestommel. Dat gestommel bleek uit een van de kamers van zijn woning te komen. De politieman ging op het gestommel af en […]

Read More

Source: Min Volksgezondheid Staatziekenfonds Suriname (SZF) heeft in het district Saramacca en wel het ressort Jarikaba een kantoor geopend. Het publiek kan er terecht voor het indienen van recepten. Hierdoor hoeft men niet helemaal naar Paramaribo om over de medicijnen te beschikken. Districtscommissaris Sarwankoemar Ramai zegt dat Jarikaba in opmars is. Een jaar terug werd […]

Read More

Vanaf woensdag 20 mei zullen per dag maximaal 300 personen worden geholpen bij het COVID-19 Support Center aan de Gongrijpstraat. Na evaluatie is gebleken dat de COVID-19 veiligheidsregels onvoldoende in acht worden genomen door de honderden mensen die zich op dag 1 en 2 zijn komen opgeven voor financiële steun vanuit het COVID-19 Noodfonds.

Read More

Source: NII Het parlement heeft niet ingestemd met de vordering van procureur-generaal om van Financiën in staat van beschuldiging te stellen. De vordering is na een urenlange vergadering afgewezen. De bewindsman werd verdacht van 11 strafbare feiten. Hem werd corruptie, overtreding van de Bankwet, oplichting en ambtsverduistering verweten. Allereerst werd een door Amzad Abdoel ingediende […]

Read More

Source: NII “Wij zijn voor Suriname in zijn algemeen en voor de kleine man in het bijzonder. Er is een enorme economische aanval gepleegd op dit land. Ondanks alles is het ons met heel veel prudent werk gelukt hieruit te geraken”, dit zegt president Desiré Bouterse naar aanleiding van de ontwikkelingen aangaande de koersstijgingen. Het […]

Read More

Source: NII De regering is in hoger beroep gegaan in de zaak, waarbij de rechter de valutawet ongeveer twee weken terug heeft opgeschort. Dit heeft president Desiré Bouterse op 19 mei 2020 meegedeeld tijdens een Surinaams praatprogramma. Het besluit komt, nadat het staatshoofd het afgelopen weekend bij de opening van de Nieuwe Highway heeft ontvangen […]

Read More

Source: Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is momenteel bezig met landelijke controle werkzaamheden in verschillende winkelzaken. In de afgelopen periode hebben consumenten klachten ingediend over prijsopdrijvingen, hoge wisselkoersen, vervallen producten, voorverpakte goederen minder in gewicht en onhygienische toestanden in de winkelzaken. Opgemerkt dient te worden dat het […]

Read More

Source: BIC Paramaribo Noord-Oost Het Werehpai waterpark is vandaag 19 mei, technisch opgeleverd. Het waterpark in Suriname is voorzien van nagemaakte rotsformaties, glijbanen en heuvels. Ook is er een toilettengroep, een EHBO ruimte en een cantine in de vorm van een Ark. Dit project is gefinancierd door de regering van het koninkrijk van Marokko. First […]

Read More

Source: NII De commissie ‘Mensgebonden Wetenschappelijk Onderzoek’ MWO is geïnstalleerd. Deze commissie heeft tot doel de directeur van Volksgezondheid te ondersteunen in het screenen van klinische en wetenschappelijk onderzoeken en onderzoekstrajecten, maar ook het promoten hiervan. Volgens de voorzitter van de commissie Priya Gopalrai zijn de mensgebonden onderzoeken, onderzoeken waarbij de mens centraal staat. Hierbij […]

Read More

Source: NII De Desiré Delano Bouterse Highway moet een impuls geven aan de ontwikkeling van Suriname in het algemeen en die van het district Para in het bijzonder. Verschillende sprekers hebben vrijdag bij de ingebruikname van de weg stilgestaan bij de ontwikkeling die het teweeg moet brengen in het zuidelijk gelegen district. Volgens districtscommissaris Armand […]

Read More