Coalitie niet in staat om ontaarde bestuurlijke omgangsvorm regering te beteugelen

Op 19 februari j.l. werd de openbare vergadering van De Nationale Assemblee verdaagd omdat de regering niet kwam opdagen om een verklaring te geven, zoals geëist door DNA, over het buitenspel zetten van de governor van de centrale bank. Het gȇnante van deze situatie was zichtbaar bij de voorzitter van DNA en werd duidelijk geïllustreerd met haar mededeling dat zij geen duidelijkheid heeft kunnen krijgen in het overleg met de regering of er een antwoord komt “binnen een half uur of zo” ten aanzien van de centrale bank.

Het idee ontstaat dat er geen ‘chemie’ is tussen regering en coalitie. Het politieke spel tussen de coalitie en regering heeft ook effect op de bevolking. Het wantrouwen wordt versterkt en de bestuurlijke chaos neemt toe. Diverse maatschappelijke groepen maken zich grote zorgen over deze bestuurlijke arrogantie. De prijzen in de winkels zijn reeds beïnvloedt door de anticipatie van een opwaartse druk van de vreemde valutawisselkoers.

Bovendien vraagt men zich af hoelang en hoe ver DNA zich laat negeren door de regering? Het is niet de eerste keer dat DNA zich zo laat negeren en schofferen. We memoreren de nog steeds actuele discussie over het vertrek van de Suralco.

Op de toen en ook nu terechtgestelde vragen kunnen wij geen antwoorden krijgen en wordt er ook geen duidelijkheid verschaft, terwijl wij dit wel van onze DNA en regering moeten verwachten. De Nationale Assemblee en in het bijzonder de coalitie moeten beseffen dat zij een onafhankelijke positie dienen in te nemen in ons staatsbestel en dat zij geen verlengstuk horen te zijn van de regering.

Na het plotse en vroegtijdige vertrek van de governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie, is de onzekerheid in de financiële wereld sterk toegenomen, maar dit besef blijkt niet door te dringen tot de coalitie noch de regering. Bij het verdagen van de vergadering hebben noch coalitie noch oppositie haar afkeuring uitgesproken naar de regering toe.

DA’91 komt tot de conclusie dat al de coalitiegenoten samen niet in staat zijn om deze ontaarde bestuurlijke omgangsvorm zoals geëtaleerd door deze regering, te beteugelen en/of te veranderen. Het enge partijbelang krijgt de voorkeur boven het gemeenschapsbelang, met als gevolg ondermijning van de onafhankelijkheid van de volksvertegenwoordiging.

DA’91

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment